Hội An kết nạp 25 đảng viên mới trong quý 1.2022

QUỐC HẢI |

Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hội An diễn ra 31.3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Chơi cho biết, trong quý 1.2022, Đảng bộ TP.Hội An kết nạp được 25 đảng viên mới và công nhận 36 đảng viên chính thức.

 

Hội nghị thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Theo đó, quý 1, tổng lượt khách tham quan Hội An đạt 28.830 lượt (tăng hơn 82% so với cùng kỳ); tổng lượt khách lưu trú 66.000 lượt (tăng gần 83%); doanh thu du lịch đạt 45 tỷ đồng (tăng 19,38% so với cùng kỳ). Trong khi đó, giá trị sản xuất ngành thương mại thành phố ước đạt hơn 153 tỷ đồng, bằng cùng kỳ năm trước, đạt 27,96% so với kế hoạch. Tổng thu ngân sách đạt hơn 200 tỷ đồng, bằng 14% kế hoạch.

Hội nghị còn triển khai các kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 21 ngày 25.10.2021 của Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Nghị quyết số 20 ngày 20.12.2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy định số 455, ngày 22.2.2022 của Tỉnh ủy về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh...

Ngoài ra, hội nghị cũng thông qua báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị số 15 ngày 12.11.2019 của Thành ủy Hội An về “Tăng cường kiểm soát, giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy, tiếp tục chủ trương phân loại rác tại nguồn để bảo vệ môi trường thành phố”; kết quả thực hiện Đề án “Bảo vệ môi trường thành phố Hội An đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”.

TAGS