Không tăng lương cán bộ, đảng viên đang trong thời gian bị kiểm tra dấu hiệu vi phạm

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) - Cán bộ, đảng viên đang trong thời gian bị kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét, xử lý kỷ luật... và bị điều tra thì chưa thực hiện nâng lương, khen thưởng. Đây là một trong những nội dung về nguyên tắc thi hành kỷ luật tại Hướng dẫn 02 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành ngày 9.12.2021.

Cụ thể, cán bộ, đảng viên đang trong thời gian bị kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét, xử lý kỷ luật, bị kiến nghị xử lý vi phạm theo kết luận thanh tra, giải quyết tố cáo và bị điều tra thì chưa thực hiện quy hoạch, ứng cử, đề cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại khi đã đến thời hạn bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, thi nâng ngạch, bậc, phong, thăng quân hàm, nâng lương, phong tặng danh hiệu, khen thưởng, từ chức hoặc thôi việc.

Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên đang trong thời gian kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xem xét xử lý kỷ luật hoặc có hành vi vi phạm pháp luật đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang trong thời gian bị điều tra, truy tố, xét xử mà đến tuổi nghỉ hưu, được cấp có thẩm quyền giải quyết thủ tục hưởng chế độ hưu trí, thì tổ chức đảng có thẩm quyền chỉ làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời cho đảng viên đó về nơi cư trú, đồng thời có văn bản thông báo cho tổ chức đảng quản lý đảng viên nơi cư trú biết.

Khi đã có báo cáo đề nghị xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm nhưng tổ chức đảng có thẩm quyền chưa ra quyết định kỷ luật hoặc báo cáo kiến nghị cấp trên thi hành kỷ luật mà phát hiện có thêm các tình tiết liên quan đến vi phạm kỷ luật hoặc có hành vi vi phạm khác thì tổ chức đảng có thẩm quyền tiếp tục xem xét, quyết định hoặc giao đoàn (tổ) kiểm tra thẩm tra, xác minh bổ sung nội dung vi phạm để đề nghị xem xét lại hình thức kỷ luật.

Đảng viên sau khi chuyển sinh hoạt Đảng sang tổ chức đảng mới, nếu phát hiện có vi phạm kỷ luật ở nơi sinh hoạt Đảng trước đây đối với các vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ do chi bộ giao, vi phạm chính sách dân số, vi phạm chế độ sinh hoạt đảng, thu nộp đảng phí... mà chưa được xem xét, xử lý thì tùy theo nội dung vi phạm, tổ chức đảng cấp trên của các tổ chức đảng quản lý đảng viên trước đây và hiện nay xem xét giải quyết hoặc ủy quyền cho tổ chức đảng quản lý đảng viên hiện nay hoặc trước đây xem xét, xử lý.

Sau khi xem xét, xử lý hoặc chỉ đạo việc xem xét, xử lý về kỷ luật đảng, chậm nhất 5 ngày, tổ chức đảng phải có văn bản chỉ đạo hoặc đề nghị với các tổ chức có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể hoặc xử lý hình sự. Chậm nhất 30 ngày, khi nhận được văn bản chỉ đạo hoặc đề nghị của tổ chức đảng có thẩm quyền, các tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội phải xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể đối với cán bộ, hội viên, đoàn viên là đảng viên; nếu quá thời hạn trên phải báo cáo rõ lý do với tổ chức đảng đã chỉ đạo hoặc đề nghị.

TAGS

Nghiêm túc thực hiện quy định tiếp công dân, tăng cường đối thoại với nhân dân

B.T |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành chương trình thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, giai đoạn 2021 - 2025.

Tập trung bố trí, sắp xếp 14 cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Chiều 17.12, Các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Dương Văn Phước – Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Thị Bảo Trinh – Bí thư Thị đoàn Điện Bàn có cuộc làm việc nghe Sở Nội vụ báo cáo về kết quả thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng dự cuộc làm việc.

Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã là phù hợp với thực tiễn

NGUYÊN ĐOAN |

Sáng 16.12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì cuộc giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn huyện Nông Sơn. Tham gia cuộc giám sát có các aĐBQH Dương Văn Phước - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thái Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đặng Thị Bảo Trinh - Bí thư Thị đoàn Điện Bàn.