Kiểm tra, giám sát nhiều tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan

NGUYÊN ĐOAN |

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Thị Hà cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra 2 đảng ủy cơ sở đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Cấp ủy cơ sở kiểm tra 39 chi bộ trực thuộc và 105 đảng viên; giám sát 37 tổ chức đảng và 135 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối giám sát 3 tổ chức đảng và 3 đảng viên. UBKT cấp cơ sở giám sát 31 tổ chức đảng và 31 đảng viên; tham gia thẩm tra đạo đức, lối sống phục vụ công tác cán bộ của Tỉnh ủy và của Đảng bộ Khối 107 trường hợp.

Qua giám sát, UBKT Đảng ủy Khối đình chỉ sinh hoạt đảng 1 trường hợp do bị cơ quan pháp luật truy tố, bắt tạm giam. Đến ngày 30.6.2022, Đảng bộ Khối có 8 trường hợp bị thi hành kỷ luật, với hình thức khiển trách 3, cảnh cáo 1, khai trừ 4 (trong đó, UBKT Đảng ủy Khối cảnh cáo 1, khai trừ 4).

Trong thời gian này, Đảng ủy Khối nhận 7 đơn tố cáo, kiến nghị (có 4 đơn giấu tên). Qua phân loại đã chuyển cấp ủy cơ sở xem xét giải quyết 5 đơn, khảo sát nắm tình hình chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm 1 đơn, 1 đơn đã chỉ đạo xử lý và tiếp tục theo dõi.

TAGS