NĂM MƯƠI NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1969 - 2019)

Kiểm tra làm trong sạch Đảng

ĐAN NGUYÊN |

Nhắc lại lời dạy “Lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không có lãnh đạo” của Bác Hồ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Nguyễn Quang Khánh cho biết, thời gian qua cấp ủy, UBKT các cấp đã quyết liệt, tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm các sai phạm được kiểm tra, làm rõ...

UBKT Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2019 cụm miền núi. Ảnh: N.Đ
UBKT Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2019 cụm miền núi. Ảnh: N.Đ
 

Củng cố niềm tin

Ông Khánh cho rằng, tác dụng quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát là kịp thời phát hiện những điển hình tiên tiến, nhân tố mới để phát huy và làm rõ, xử lý nghiêm minh các sai phạm. Qua đó củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các cấp lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận giữa “ý Đảng, lòng dân”, huy động sức mạnh tổng hợp, cùng thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ tỉnh đề ra.

Có thể kể đến vụ việc điển hình như: sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong quản lý, bảo vệ rừng, khai thác gỗ pơ mu trái phép, vận chuyển, cất giấu gỗ không có giấy tờ hợp pháp xảy ra ở Đông Giang. Tại Điện Bàn, UBKT Thị ủy đã kiểm tra và đề nghị kỷ luật khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy xã Điện Minh có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; kỷ luật các hình thức khiển trách, cảnh cáo đối với các đảng viên có liên quan.

Hay như Huyện ủy Phú Ninh tiến hành kiểm tra và kiểm điểm trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện và Phó Trưởng Công an huyện; UBKT Huyện ủy Phú Ninh xử lý kỷ luật khiển trách đối với Phó Trưởng đồn Công an Tam Lãnh để xảy ra tình trạng khai thác vàng trái phép...

Chủ động vào cuộc

“Qua công tác kiểm tra, giám sát đã có những tác động rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát huy nhân tố tích cực phòng ngừa sai phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành. Thời gian tới, UBKT Tỉnh ủy cần tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nhóm giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong đó, nhóm giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được xác định là khâu đột phá trực tiếp nhất nhằm phát hiện, phân loại và xử lý kịp thời, chính xác các vi phạm, tạo điều kiện cho việc thực thi nghiêm minh kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

(Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường)

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, cấp ủy, UBKT các cấp trên địa bàn tỉnh chú trọng kiểm tra những vụ việc nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm, với tinh thần chủ động vào cuộc, không chờ kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra.

Qua kiểm tra, cấp ủy và UBKT các cấp xử lý kỷ luật 45 tổ chức đảng và 1.301 đảng viên vi phạm, có 24 đảng viên bị xử lý hình sự, 7 đảng viên bị xử lý hành chính. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý kỷ luật 6 tổ chức đảng và 3 đảng viên, UBKT Tỉnh ủy kỷ luật 11 đảng viên. Việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên có tác dụng răn đe, giáo dục, uốn nắn, chấn chỉnh vi phạm, khuyết điểm, vừa tạo sự đồng tình, ủng hộ cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ông Khánh khẳng định, thời gian tới, UBKT các cấp sẽ tăng cường kiểm tra cán bộ, đảng viên có nhiều dư luận phản ánh - nhất là cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, đảng viên là nguồn nhân sự quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025..., chuẩn bị một bước phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

“Thấm nhuần lời căn dặn của Bác Hồ trong Di chúc khi nói về công tác xây dựng Đảng, đội ngũ người làm công tác kiểm tra Đảng của tỉnh không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ nghiệp vụ. Bên cạnh đó, nghiên cứu tìm tòi tham mưu cấp ủy nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, góp phần chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” - ông Khánh bày tỏ.