Luân chuyển cán bộ giai đoạn 2022 - 2025: Tăng cường cho nơi khó khăn, khuyết cán bộ

NGUYÊN ĐOAN |

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ và luân chuyển cán bộ, ngày 16.6.2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 162 về luân chuyển cán bộ giai đoạn 2022 - 2025.

Ông Ngô Tấn Lạc - Chủ tịch UBND xã Trà Cang (Nam Trà My) chia sẻ về tình hình chung của xã kể từ khi được luân chuyển từ huyện về cơ sở với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng. Ảnh: N.Đ
Ông Ngô Tấn Lạc - Chủ tịch UBND xã Trà Cang (Nam Trà My) chia sẻ về tình hình chung của xã kể từ khi được luân chuyển từ huyện về cơ sở với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng. Ảnh: N.Đ

Liên thông huyện - tỉnh

Theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín, việc ban hành kế hoạch luân chuyển nêu trên nhằm chuẩn bị nguồn nhân sự, cơ cấu cán bộ trẻ, nữ cho đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và những năm tiếp theo.

Trước đó, để cụ thể hóa Quy định 65, ngày 28.4.2022 của Bộ Chính trị về luân chuyên cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 602, ngày 16.6.2022 về luân chuyển cán bộ.

Đồng thời căn cứ kết quả quy hoạch Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành tỉnh; quy hoạch cán bộ chủ chốt cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021- 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt để xây dựng và ban hành kế hoạch trên.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho hay, điểm mới của quy định về luân chuyển cán bộ lần này là phân công hoặc bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ hoặc theo yêu cầu của chức danh được quy hoạch.

Phạm vi luân chuyển cũng rộng và rõ ràng hơn, liên thông từ cấp trên xuống cấp dưới, từ cấp dưới lên cấp trên, từ địa phương này sang địa phương khác; giữa các cơ quan, tổ chức cùng cấp trong hệ thống chính trị.

Không tăng thêm chức danh

Đồng chí Nguyễn Chín nhấn mạnh: Một nguyên tắc rất mới là Bộ Chính trị quy định không tăng thêm chức danh để luân chuyển cán bộ; kết hợp luân chuyển với tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, cục bộ, khép kín.

Có nghĩa là, trước đây theo yêu cầu đào tạo cán bộ, cấp thẩm quyền cho phép tăng thêm một số chức danh như phó bí thư cấp ủy, phó chủ tịch UBND để luân chuyển cán bộ.

“Hiện nay phải thực hiện nguyên tắc nơi nào khuyết, thiếu vị trí, chức danh, cần củng cố, kiện toàn thì xem xét luân chuyển cán bộ để bổ sung; cán bộ được luân chuyển phải được quy hoạch chức danh cao hơn chức danh đang đảm nhiệm, các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý phải còn đủ tuổi công tác ít nhất 2 nhiệm kỳ trở lên; các đồng chí cán bộ không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý phải còn đủ tuổi công tác ít nhất từ 3 nhiệm kỳ trở lên, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của chức vụ dự kiến phân công, bố trí, không đơn thuần là luân chuyển để đào tạo.

Trước đây chủ yếu thực hiện luân chuyển từ trên xuống, thì nay thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh xuống cấp huyện, từ cấp huyện lên cấp tỉnh, từ huyện này sang huyện khác và luân chuyển ngang giữa các cơ quan, đơn vị cùng cấp” - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín nói.

Đáng chú ý, theo quy định lần này, cán bộ được luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ cấp trưởng quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị, gồm: bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND, chánh án tòa án nhân dân, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân, cấp trưởng các ngành công an, thanh tra, tài chính, thuế, hải quan cấp tỉnh, cấp huyện.

Ưu tiên luân chuyển để kiện toàn chức danh

Về cách thức thực hiện luân chuyển, theo Kế hoạch 162, thực hiện luân chuyển cán bộ từ cấp huyện lên cấp tỉnh gắn với việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý còn khuyết tại khối Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Đồng thời, thực hiện luân chuyển từ cấp tỉnh về cấp huyện để đào tạo và kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý khuyết do luân chuyển lên tỉnh.

Ngoài ra, thực hiện luân chuyển cán bộ từ địa phương này sang địa phương khác; luân chuyển giữa các cơ quan, đơn vị để thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương và cán bộ giữ chức vụ cấp trưởng không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Lần này, luân chuyển cũng nhằm cụ thể hóa Kết luận 23 ngày 12.10.2021 của Ban Bí thư, đưa cán bộ ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp; luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đối với việc bố trí chức danh khi thực hiện luân chuyển, theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín, việc luân chuyển cán bộ của tỉnh cơ bản thực hiện theo nguyên tắc bố trí giữ chức vụ tương đương với chức vụ đang đảm nhiệm.

Trường hợp cần thiết, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bố trí chức vụ cao hơn chức vụ đang đảm nhiệm đối với cán bộ có phẩm chất, năng lực nổi trội, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của chức vụ dự kiến phân công, bố trí.

“Để thực hiện tốt chủ trương trên, công tác luân chuyển cán bộ trong hệ thống chính trị phải đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trước mắt, ưu tiên luân chuyển cán bộ để kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đang khuyết cán bộ; tăng cường cán bộ ở những nơi khó khăn về công tác cán bộ” - đồng chí Nguyễn Chín nói.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc bố trí công tác đối với cán bộ sau luân chuyển, phải căn cứ yêu cầu công tác cán bộ của Đảng, quy hoạch cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với trách nhiệm cá nhân của cán bộ được luân chuyển và kết quả nhận xét, đánh giá cán bộ.

Trường hợp cán bộ luân chuyển được cấp có thẩm quyền quyết định tiếp tục bố trí ổn định công tác ở đơn vị, địa phương nơi đến thì không còn xem là cán bộ luân chuyển theo quy định. Việc bố trí cán bộ không nhất thiết cao hơn chức vụ đang giữ hoặc chức vụ trước khi luân chuyển.

TAGS