Năm 2020, khai trừ và xóa tên 346 đảng viên

NGUYÊN ĐOAN |

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, năm 2020, khối Đảng, đoàn thể tỉnh giải quyết 15 trường hợp và khối Nhà nước giải quyết 567 trường hợp tinh giản biên chế theo Nghị định 108 và 113 của Chính phủ. Ngành tổ chức xây dựng Đảng tham mưu giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Nghị định số 26 của Chính phủ cho 71 trường hợp.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, năm 2020, nhiều địa phương thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên như Nam Giang, Đại Lộc, Điện Bàn, Núi Thành, Duy Xuyên, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh… Tổng số đảng viên mới kết nạp trên địa bàn tỉnh là 1.340 đảng viên, đạt 89,33% kế hoạch. Đáng chú ý, ngành phối hợp tập trung rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Trong năm đã khai trừ 26 đảng viên, xóa tên 320 đảng viên và có 137 đảng viên tự xin ra khỏi Đảng.

Nhờ tích cực tham mưu thực hiện Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy, đến nay 100% thôn, tổ dân phố của tỉnh có chi bộ; trong đó 1.215/1.240 chi bộ thôn, tổ dân phố có chi ủy, đạt tỷ lệ 98% (so với năm 2019 tăng 11 thôn có chi ủy). Tỷ lệ trưởng thôn/tổ dân phố là đảng viên đạt 91,69% (năm 2019 đạt 91%); thôn đội trưởng là đảng viên đạt 86,45% (năm 2019 đạt 83%); trưởng ban công tác mặt trận là đảng viên đạt 93,63%...

TAGS