Năm 2022, Đảng bộ huyện Phước Sơn kết nạp 80 đảng viên mới

CÔNG DỤNG |

(QNO) - Sáng 6/1, Huyện ủy Phước Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Huyện ủy và UBND huyện Phước Sơn khen thưởng 18 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện các phong trào thi đua năm 2022.
Huyện ủy Phước Sơn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022. Ảnh: CÔNG DỤNG

Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Công tác phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được Đảng bộ huyện quan tâm, chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện nghiêm túc.

Ban Thường vụ Huyện ủy điều động, bổ nhiệm 11 đồng chí; tiến hành kiểm tra 4 tổ chức đảng, 6 đảng viên và giám sát 6 tổ chức đảng, 10 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng và 5 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 4 tổ chức đảng và 7 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 5 đảng viên. Trong năm toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 80 đảng viên mới.

Dịp này, Huyện ủy và UBND huyện Phước Sơn khen thưởng 18 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện các phong trào thi đua năm 2022.

TAGS