Năm 2022, Thăng Bình kết nạp 96 đảng viên

HỒNG NĂM - MINH TÂN |

(QNO) - Sáng nay 12/12, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức hội nghị lần thứ 12 tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Công tác phát triển đảng viên được huyện Thăng Bình quan tâm thực hiện. Ảnh: T.N
Công tác phát triển đảng viên được huyện Thăng Bình quan tâm thực hiện. Ảnh: T.N

Năm 2022, Huyện ủy Thăng Bình tập trung quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình của cấp trên; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các chủ trương của Đảng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị để thực hiện và đạt được nhiều kết quả.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, Huyện ủy Thăng Bình đã rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026, nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031; đồng thời thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 4 cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng ban của huyện. Năm 2022 kết nạp 96 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 106,7% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Có 60/68 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (88,23%).

Trên lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 10.215 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,58%; trong đó, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng 11,15%. Cơ cấu kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 22,99%; công nghiệp - xây dựng 48,36%; thương mại - dịch vụ 28,65%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng, tăng 3,77 triệu đồng so với năm 2021.

TAGS