Nam Giang phát triển 109 đảng viên mới

VĂN THỦY |

Huyện ủy Nam Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết chuyên đề công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Công tác phát triển đảng viên mới ở huyện Nam Giang đạt 121% chỉ tiêu giao
Công tác phát triển đảng viên mới ở huyện Nam Giang đạt 121% chỉ tiêu giao

Năm 2022, bám sát chủ đề công tác đã đề ra, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm chính trị cao, các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện Nam Giang đã có nhiều chủ trương, biện pháp khắc phục khó khăn, thực hiện “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và triển khai có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch.

Trong năm, tất cả tổ chức cơ sở đảng đăng ký, thực hiện 160 mô hình về học tập và làm theo gương Bác; tổ chức sâu rộng các đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và chuyên đề về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đảng bộ huyện đã trung chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng; phát triển 109 đảng viên, đạt hơn 120% chỉ tiêu tỉnh giao và bằng 145% chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy đề ra.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy tặng Giấy khen 11 tổ chức cơ sở đảng và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022.

TAGS