Nam Giang tổ chức hội thảo về xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”

VĂN THỦY |

(QNO) - Chiều 28/6, Huyện ủy Nam Giang tổ chức hội thảo chuyên đề về giải pháp xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy Nam Giang chủ trì hội thảo. Ảnh: VĂN THỦY
Các đồng chí Thường trực Huyện ủy Nam Giang chủ trì hội thảo. Ảnh: VĂN THỦY

Đảng bộ huyện Nam Giang hiện có 54 tổ chức cơ sở đảng với 2.912 đảng viên sinh hoạt ở 160 chi bộ (39 chi bộ cơ sở và 121 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở). Tại hội thảo, các chi - đảng bộ đã báo cáo tham luận về giải pháp xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”; vận dụng mô hình “bốn tốt” để giải quyết hiệu quả vấn đề thực tiễn đặt ra ở cơ sở; việc đăng ký và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...

Quang cảnh buổi Hội thảo.
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: VĂN THỦY

Ông Lê Văn Hường - Bí thư Huyện ủy Nam Giang nhấn mạnh, hội thảo là tiền đề quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Các chi - đảng bộ cụ thể hóa nội dung xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”, triển khai cho đảng viên đăng ký, hưởng ứng.

TAGS