Nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên

P.V |

(QNO) - Ngày 20.9, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường ký ban hành Công văn 1247 về nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm.

Công văn nêu rõ, năm 2021, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân được cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện cơ bản đúng quy định của Đảng, kết quả thực chất hơn. Qua kiểm điểm đã làm rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, chưa tự giác nhận trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể.

Để khắc phục hạn chế và nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, chủ trì kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý nơi công tác, sinh hoạt, được phân công phụ trách.

Quá trình kiểm điểm phải thực chất, dân chủ, bảo đảm tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Làm rõ trách nhiệm cá nhân khi khắc phục chưa triệt để hoặc để tiếp tục xảy ra hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại các kỳ kiểm điểm trước. Thông qua kiểm điểm chủ động phát hiện từ sớm, từ xa và đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực.

Ngay sau kiểm điểm, xếp loại chất lượng phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ các giải pháp khắc phục triệt để hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của tập thể, cá nhân. Phân công theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị rà soát kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân năm 2021 nếu chưa thực hiện đúng Quy định số 328 (ngày 19.10.2021), Hướng dẫn số 02 (ngày 19.10.2021) và Công văn số 629 (ngày 12.11.2021) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì tự chấn chỉnh, khắc phục xong trước ngày 30.10.2022.

Sau thời gian trên, nếu phát hiện kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân năm 2021 chưa thực hiện đúng quy định thì người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, hướng dẫn, đôn đốc, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hằng năm và việc các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tự chấn chỉnh khắc phục kết quả đánh giá, xếp loại năm 2021 chưa đúng quy định.

TAGS

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Cụ thể bằng những cách làm hay

HÀN GIANG |

Những cách làm hay, đổi mới, sáng tạo trong quá trình cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) của Đảng bộ tỉnh trong hai năm qua đã được Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị (khóa XIII) đánh giá cao.

Giám sát Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về tiếp thu góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

VINH ANH |

(QNO) - Chiều 16.9, Đoàn giám sát số 660 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Võ Xuân Ca - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn có buổi giám sát Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và cá nhân đồng chí Lê Trí Thanh - Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 2107 (ngày 30.12.2014) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tiếp thu góp ý của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân”.

Giữ nghiêm kỷ luật của Đảng

HÀN GIANG |

Do thiếu trách nhiệm, buông lỏng vai trò lãnh đạo, quản lý, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đã bị xử lý kỷ luật Đảng nghiêm minh trong thời gian qua.

Kiểm tra, giám sát nhiều tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan

NGUYÊN ĐOAN |

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Thị Hà cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra 2 đảng ủy cơ sở đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Cấp ủy cơ sở kiểm tra 39 chi bộ trực thuộc và 105 đảng viên; giám sát 37 tổ chức đảng và 135 đảng viên.

Kiểm tra 43 tổ chức đảng và 141 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

N.ĐOAN |

(QNO) - Chiều nay 21.7, tại Huyện ủy Thăng Bình, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm.

Bộ Chính trị ban hành quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Theo Báo Nhân Dân |

(QNO) - Ngày 6.7, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 69-QÐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.