Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ: Vài kinh nghiệm từ Hội An

ĐỖ HUẤN |

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ luôn được các cấp ủy đảng ở TP.Hội An quan tâm và tìm giải pháp thực hiện phù hợp với đặc thù riêng đã đem lại hiệu quả.

Chi bộ thôn Thanh Đông, xã Cẩm Thanh vận động người dân tham gia sản xuất rau hữu cơ đạt hiệu quả.
Chi bộ thôn Thanh Đông, xã Cẩm Thanh vận động người dân tham gia sản xuất rau hữu cơ đạt hiệu quả.

Từ thực tiễn hoạt động của chi bộ tại địa bàn, ông Nguyễn Văn Nam - Bí thư Chi bộ khối phố Phong Hòa (phường Sơn Phong) chia sẻ, chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố quyết định sức sống, sự phát triển của chi bộ.

Nội dung sinh hoạt phải cụ thể, sát hợp với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và phải được chuẩn bị chu đáo, thực chất, nếu là sinh hoạt chuyên đề thì phải chuẩn bị nghiêm túc, kỹ càng hơn nữa.

Chương trình cuộc họp cũng cần được biên soạn rõ ràng, từ phần chủ trì điều hành đến thảo luận, góp ý, có trọng tâm trọng điểm, tránh dàn trải, lý thuyết chung chung…

Do đó, trước mỗi kỳ họp, chi ủy chuẩn bị chu đáo, nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, phong phú, thực hiện lồng ghép việc học tập và làm theo gương Bác với khắc phục các yếu kém, tồn tại.

“Từ nội dung phù hợp, đảng viên tham gia thảo luận, thể hiện chính kiến của mình, luôn tạo được không khí cởi mở, chân thành; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, nâng cao sức chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Phương pháp điều hành sinh hoạt, điều hành thảo luận, gợi mở vấn đề khoa học hơn. Vai trò trách nhiệm người chủ trì, cấp ủy được thể hiện rõ nét hơn” - ông Nam nói.

Còn ông Phan Văn Bình - Bí thư Chi bộ khối phố Thanh Tây (phường Cẩm Châu) nói, để nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong tham gia sinh hoạt chi bộ, cần khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để đảng viên thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung chi bộ đang bàn bạc. Có như vậy chất lượng sinh hoạt mới đạt yêu cầu.

Lãnh đạo cấp ủy chủ trì sinh hoạt cũng cần tôn trọng quy chế, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến đóng góp của đảng viên với những chính kiến của cá nhân. Cấp ủy chi bộ còn tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

“Với cách làm phù hợp, trong nhiều năm qua Chi bộ khối phố Thanh Tây luôn có 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ, trong đó hơn 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Liên quan đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, ông Lê Minh Thành - Bí thư Chi bộ thôn Thanh Đông (xã Cẩm Thanh) cho rằng, trong điều kiện hiện nay, Đảng phải thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo cho phù hợp, trong đó nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những biện pháp quan trọng.

Khi đội ngũ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ góp phần làm cho chi bộ vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vì vậy, vai trò của mỗi đảng viên, phẩm chất đạo đức, tư cách tác phong, tính tiền phong gương mẫu của mỗi đảng viên ở địa phương, đơn vị có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Tính tiền phong gương mẫu của đảng viên không chỉ góp phần quyết định việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ mà còn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong thực tiễn của chi bộ đối với nhiệm vụ được giao.

TAGS