Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng

HÀN GIANG |

Với những cách làm mới, sáng tạo gắn với tình hình thực tiễn, nhất là chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức cách mạng, thống nhất từ tư tưởng đến hành động, đã từng bước nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Đại Lộc…

Huyện ủy Đại Lộc tổ chức giao lưu các gương điển hình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII). Ảnh: T.T
Huyện ủy Đại Lộc tổ chức giao lưu các gương điển hình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII). Ảnh: T.T

Cách làm của cơ sở

Tháng 4.2019, thực hiện chủ trương sáp nhập thôn/khối phố, xã Đại Cường giảm từ 9 thôn xuống còn 5 thôn. Trước đó, vào năm 2017, cùng với cả huyện, Đại Cường hoàn thành tốt chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn.

Ông Nguyễn Ngọc Phương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Cường chia sẻ, ban đầu việc sáp nhập thôn gặp khó khăn, bởi theo các cụ cao niên, mỗi thôn đều có “nếp làng” từ thời cha ông đến khai ấp lập làng nên nhiều người muốn gìn giữ truyền thống ấy. Thôn sáp nhập nhưng một số người dân vẫn còn “tâm tư”, thiếu sự gắn kết với cộng đồng dân cư mới.

Nắm được tình hình và để người dân đoàn kết khi về “ở chung” thôn mới, Khối dân vận Đảng ủy xã tổ chức hội thi công tác tuyên truyền viên cho bí thư chi bộ của 5 thôn. Với vai trò tổ trưởng tổ dân vận ở thôn, bí thư chi bộ xây dựng tiết mục, đề nghị nhân dân cử người cùng tham gia tập luyện để dự thi.

“Thông qua thi thố tài năng và có giải thưởng, người dân dự thi và người cổ vũ vì màu cờ sắc áo của thôn đã xích lại gần nhau. Nhân dân đoàn kết, kể cả trong tổ chức sản xuất, hội họp và lễ hội truyền thống, đưa phong trào đi lên” - ông Phương nói.

Cũng theo ông Phương, là địa phương thuần nông nên xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) của Đại Cường rất thấp. Song chính nhờ sự vào cuộc của nhân dân với tinh thần trách nhiệm và tự giác cao, chỉ sau 4 năm - năm 2015 xã đã hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM. Nhiệm kỳ vừa qua, xã tập trung xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và củng cố các tiêu chí. Theo định hướng, nhiệm kỳ mới này Đại Cường phấn đấu hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao...

Ông Phương khẳng định, để có sự đồng thuận và huy động được sức mạnh của nhân dân, tinh thần đoàn kết thống nhất trong cán bộ, đảng viên từ xã xuống cấp thôn luôn được chăm lo giữ gìn, phát huy. Mọi công việc dù lớn hay nhỏ đều được công khai lấy ý kiến, nên khi đã thống nhất chủ trương thì cùng bắt tay thực hiện. Cán bộ, đảng viên nỗ lực làm trước, làm tốt nhằm thể hiện vai trò nêu gương.

“Nhờ chăm lo tốt công tác phát triển đảng viên mới, đến nay đội ngũ cán bộ bán chuyên trách các chi, tổ hội ở thôn cơ bản là đảng viên. Các đồng chí trong Ban Thường vụ, đảng ủy viên tham gia sinh hoạt tại 10 chi bộ; từ đó kịp thời chấn chỉnh sai sót, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Những trường hợp có vấn đề nổi cộm, phức tạp phát sinh thì đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy xã đến dự, có chỉ đạo hướng xử lý kịp thời” - Phó Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Ngọc Phương nói.

Những dấu ấn

Ông Nguyễn Hảo - Bí thư Huyện ủy Đại Lộc cho biết, công tác xây dựng Đảng ở nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ huyện đạt nhiều kết quả quan trọng, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương và đánh giá rất cao. Đây chính là niềm tin, động lực để Đảng bộ huyện tiếp tục nỗ lực, phát huy những kết quả đạt được, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân nhằm phấn đấu xây dựng huyện Đại Lộc phát triển toàn diện và bền vững.

Để có được kết quả đó, theo ông Hảo, trước hết, Đảng bộ huyện chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng bằng nhiều hình thức phù hợp. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động thực tiễn, đưa chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống. Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp tham gia báo cáo, truyền đạt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên ở huyện và cơ sở.

Đặc biệt, cụ thể hóa việc học và làm theo gương Bác Hồ trong cán bộ, đảng viên, Huyện ủy Đại Lộc xây dựng và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, học tập tài liệu “Nâng cao đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới” với nội dung chính là thực hiện tốt “5 có, 3 không”.

Nội dung “5 có” là có bản lĩnh chính trị vững vàng; có đạo đức lối sống lành mạnh; có ý thức tổ chức kỷ luật cao; có trình độ năng lực thực tiễn; có tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

Nội dung “3 không” là cán bộ đảng viên không phát ngôn trái với quan điểm, đường lối của Đảng; không có đơn thư tố cáo, tin nhắn mạo danh, nặc danh; không gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân và doanh nghiệp.

Bí thư Huyện ủy Đại Lộc - Nguyễn Hảo khẳng định, nhiệm kỳ qua, Huyện ủy Đại Lộc luôn chú trọng đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ trong tình hình mới.

“Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các Ủy viên Thường vụ phụ trách và các Tổ công tác Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo cơ sở, giúp cho công tác lãnh đạo, điều hành của Huyện ủy trong nhiệm kỳ được thông suốt. Cùng với đó, công tác tổ chức xây dựng Đảng được huyện hết sức quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Đáng chú ý, năm 2017 huyện đã thực hiện nhất thể hóa 100% chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn; sắp xếp thôn/khối phố đảm bảo theo đúng chủ trương của tỉnh. Hằng năm, huyện có hơn 80% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên” - ông Nguyễn Hảo nói.

TAGS