Nâng cao chất lượng tham mưu

SONG GIANG |

Đó là quyết tâm của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, gắn với chăm lo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nghiêm túc phân tích, đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả chỉ tiêu đại hội đề ra. Ảnh: N.ĐOAN
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nghiêm túc phân tích, đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả chỉ tiêu đại hội đề ra. Ảnh: N.ĐOAN

Nhìn nhận hạn chế

Những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối ở nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh trên địa bàn tỉnh.

Song với ý thức trách nhiệm và tinh thần cầu thị, thẳng thắn tự phê bình và phê bình, Đảng bộ Khối cũng nhìn nhận, quá trình hoạt động của đảng bộ còn bộc lộ những hạn chế, khuyết điểm như: việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn ở một số lĩnh vực chưa tạo được kết quả đột phá; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng chưa được phát huy; một số cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tự phê bình và phê bình còn hình thức, hiệu quả thấp.

Bên cạnh đó, nội dung, thời lượng, chất lượng sinh hoạt định kỳ của không ít chi bộ dưới cơ sở chưa đảm bảo, còn nặng tính chuyên môn; sinh hoạt chuyên đề gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn ít; tình trạng đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật trong nhiệm kỳ tăng, còn có đơn thư khiếu nại kéo dài, chậm xử lý...

Ông Bùi Võ Quảng - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khẳng định, thẳng thắn nhìn nhận các mặt còn hạn chế, khuyết điểm, vừa qua, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã nghiêm túc phân tích, đánh giá sát đúng tình hình các mặt công tác trong nhiệm kỳ trước. Đồng thời chỉ rõ nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp mang tính khả thi nhất, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đại hội đề ra.

“Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, công tâm, khách quan, đại hội đã lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức, có năng lực thực tiễn, khả năng đoàn kết, quy tụ, bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa mới” - ông Quảng nói.

Tiếp tục đổi mới

Dự báo tình hình những năm tới, nhất là trong bối cảnh phải chịu tác động lâu dài của dịch bệnh Covid-19, Đảng bộ Khối nhận định, để hoàn thành các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên của đảng bộ phải không ngừng nỗ lực, phát huy trí tuệ, sức mạnh tổng hợp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của Đảng bộ tỉnh đề ra.

Theo ông Bùi Võ Quảng - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới, ngay sau đại hội cấp cơ sở, Đảng ủy Khối ban hành các quy định, hướng dẫn, biểu mẫu… thống nhất chung trong toàn đảng bộ cho từng loại hình tổ chức cơ sở đảng. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng theo chuyên đề cho cấp ủy cơ sở, nhất là những nơi vừa bố trí nhân sự mới. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy theo hướng sát chi bộ, sát đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt; kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; nêu cao tính chủ động, sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng...

“Giai đoạn mới đòi hỏi tập thể Đảng ủy, mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ở cơ sở và cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đảng bộ phải có quyết tâm chính trị và sự đồng thuận cao về nhận thức, hành động; linh hoạt, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao chất lượng tham mưu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị ở các cơ quan cấp tỉnh” - ông Quảng nhấn mạnh.

TAGS