Năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở Núi Thành được nâng lên

VĂN PHIN |

(QNO) - Chiều 15/3, Huyện ủy Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 13 ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong 10 năm qua (2013 - 2023), Huyện ủy Núi Thành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy và đạt được kết quả tích cực. Các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở cụ thể hóa thành các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình địa phương. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện được nâng lên, thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ đạt bình quân từ 85% trở lên. Công tác kết nạp đảng viên mới và tỷ lệ đảng viên đảm nhận các chức danh của thôn, khối phố đều tăng đáng kể. Số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt từ 80% trở lên. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, kiện toàn.

Dịp này, Huyện ủy Núi Thành khen thưởng 25 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 13.

TAGS