Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên

HÀN GIANG |

Đợt sinh hoạt chính trị “tự soi”, “tự sửa” theo Kết luận 21 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đang sinh hoạt tại các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối. Ảnh: N.Đ
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đang sinh hoạt tại các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối. Ảnh: N.Đ

Củng cố niềm tin

Đến mỗi dịp kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ (19.5), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đang sinh hoạt tại các tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ.

Việc tổ chức trao huy hiệu tròn các năm tuổi Đảng cho đảng viên nhằm ghi nhận sự đóng góp quan trọng về công sức, trí tuệ của các đồng chí cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng quê hương Quảng Nam nói chung và cho sự lớn mạnh của Đảng bộ Khối nói riêng.

Đảng viên Nguyễn Hoàng Bích - sinh hoạt tại Chi bộ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt cuối tuần qua, chia sẻ: “Đây là động lực to lớn để tôi và các đảng viên tự khẳng định mình, không ngừng rèn luyện, tiếp tục phấn đấu học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, vai trò của một người đảng viên cộng sản”.

Là thế hệ đảng viên được kết nạp Đảng trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sống trong thời kỳ cùng cả nước “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”, ông Bích may mắn được hòa mình cùng triệu người như một, đồng tâm đồng sức vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hạnh phúc nhất hôm nay là đất nước độc lập, ngày càng phát triển, song ông Bích cũng không khỏi trăn trở, do tác động mặt trái của kinh tế thị trường nên trong đời sống xã hội phải đối mặt với nhiều tiêu cực, tệ nạn.

Đặc biệt là các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; những người có chức, có quyền sa ngã, chạy theo chủ nghĩa cá nhân, xa rời quần chúng, gây ra những hậu quả nghiêm trọng, làm giảm sút niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo ông Bích, những “căn bệnh” nêu trên, Đảng ta đã nhận thấy và chỉ rõ, đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm.

Với tinh thần và giải pháp quan trọng là toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng đồng lòng, tăng cường thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Nhìn thẳng vào sự thật, người đảng viên cộng sản không vì đó mà tỏ ra bi quan, chán nản, mất niềm tin. Mỗi người cần có bản lĩnh, vững vàng về lập trường quan điểm, phát huy mạnh mẽ hơn nữa ý chí, tinh thần, sức mạnh, tính chiến đấu của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trên trận tuyến mới đầy cam go, thử thách này” - đảng viên Nguyễn Hoàng Bích tâm tình.

Thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá, đợt sinh hoạt chính trị “tự soi”, “tự sửa” theo tinh thần Kết luận 21 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chỉ đạo, triển khai quyết liệt ở cấp ủy hai cấp.

Đến nay, tất cả các cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã thực hiện xong việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo ông Thái Bình - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đợt sinh hoạt chính trị lần này không những nhìn nhận lại những ưu, khuyết điểm của tổ chức, cá nhân mà còn để nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở cấp ủy, chi bộ.

Qua đó, khắc phục tình trạng né tránh, nể nang, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và chủ động đấu tranh, phê phán những biểu hiện lệch chuẩn trong nội bộ Đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng xác định, những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, biểu hiện lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì cấp ủy cấp trên phải kịp thời xem xét, gợi ý, chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của cấp ủy cấp dưới và tổ chức, cá nhân liên quan.

“Cấp ủy, tổ chức đảng trong cơ quan, đơn vị phải lấy kết quả việc “tự soi”, “tự sửa” làm căn cứ để nhận xét, đánh giá, biểu dương cán bộ, đảng viên và bố trí, sử dụng cán bộ. Sinh hoạt chính trị “tự soi”, “tự sửa” không dừng lại ở một khoảng thời gian nhất định mà phải làm thường xuyên.

Cấp ủy phải thường xuyên theo dõi, giám sát, nhắc nhở, phê bình việc thực hiện thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng.

Mỗi đảng viên, nhất là đảng viên có chức vụ cần “tự soi” một cách tự giác, trung thực, thẳng thắn; tránh chung chung trong việc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của đồng chí mình; chỉ ra những điều chưa rõ, chưa cụ thể trong giải pháp, lộ trình sửa chữa, khắc phục.

Cần nhận thức rằng, mỗi cá nhân trong làm việc không tránh khỏi va chạm, ai cũng có ưu điểm, khuyết điểm nhưng nếu biết chia sẻ, tin cậy lẫn nhau và có tinh thần tập thể thì việc gì cũng sẽ làm được” - ông Bình chia sẻ.