Nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung các văn bản của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện

N.ĐOAN |

(QNO) - Hôm nay 3/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt một số văn bản của Đảng. Các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo và bế mạc hội nghị. Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sáng 3/3. Ảnh: N.Đ

Hội nghị đã nghe các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt 16 văn bản trên các mặt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh, đối ngoại.

Cụ thể, các văn bản của Bộ Chính trị như: các kết luận về chủ trương bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước; về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Các văn bản của Ban Bí thư như: các chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030; về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội...

Các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm: các quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo kết luận về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật; Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: N.Đ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường khẳng định, các nội dung văn bản được quán triệt tại hội nghị lần này đều rất quan trọng. Thông qua đó, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên kịp thời nắm vững các chủ trương, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra.

Đồng chí Phan Việt Cường đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc nội dung các văn bản được quán triệt, triển khai tại hội nghị. Xem đây là những nội dung quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả ở cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh thời gian đến.

Trong đó, cần nắm thật vững những quan điểm lớn, nội dung cơ bản được truyền đạt để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh. Đồng thời, trên cơ sở các văn bản được quán triệt tại hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn bản theo tinh thần thiết thực, hiệu quả, khắc phục triệt để bệnh hình thức.

“Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền cần tiếp tục chủ động nghiên cứu tổ chức quán triệt phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Cần xây dựng kế hoạch/chương trình hành động để triển khai các văn bản ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình đảm bảo sát thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

Kiên quyết khắc phục tình trạng rập khuôn, sao chép kế hoạch/chương trình hành động của cấp trên hoặc xây dựng một cách hình thức chung chung, sơ lược, đối phó” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh.

TAGS