Nhiều chuyển biển tích cực trong công tác tổ chức xây dựng Đảng

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 3/8, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 7 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2023. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị chiều 3/8. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị chiều 3/8. Ảnh: N.Đ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, đã tham mưu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm, được cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy giao năm 2023 (đến nay các nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành).

Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy. Cụ thể là tham mưu thực hiện tốt các điều kiện để Trung tâm Chính trị cấp huyện ở 16/18 huyện, thị xã, thành phố đi vào hoạt động từ ngày 1/6/2023. Tham mưu xác định đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025, gồm Nông Sơn, Hiệp Đức...

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín chủ trì hội nghị.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín chủ trì hội nghị.

Toàn ngành tham mưu công tác tổ chức đảng, đảng viên có nhiều chuyển biến. Theo đó, tham mưu hướng dẫn về xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt; thống nhất chủ trương thành lập tổ chức đảng trong các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.

Tỷ lệ đảng viên kết nạp 7 tháng đầu năm đạt 60,52%, trong đó nhiều địa phương đạt tỷ lệ cao như Hiệp Đức (86,67%); Phú Ninh (82,35%); Nông Sơn (80%); Quân sự (70%)...

Đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy Tiên Phước phát biểu thảo luận. Ảnh: N.Đ
Đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy Tiên Phước phát biểu thảo luận. Ảnh: N.Đ

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín nhấn mạnh, thời gian đến, ngành tiếp tục tham mưu thực hiện tốt việc cụ thể hóa và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nhất là tham mưu triển khai thực hiện Quy định 114 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và các văn bản liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

TAGS