Nhiều đảng viên bị kỷ luật do vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm

NGUYÊN ĐOAN |

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cho biết, trong quý 1 - 2022 cấp ủy các cấp kiểm tra 54 tổ chức đảng và 139 đảng viên (có 28 cấp ủy viên); đến nay cấp ủy các cấp đã kết luận kiểm tra 7 tổ chức đảng, 75 đảng viên. 

UBKT các cấp kiểm tra 22 tổ chức đảng và 63 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (có 20 cấp ủy viên); trong đó UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 5 tổ chức đảng và 18 đảng viên (có 14 cấp ủy viên). Đến nay UBKT các cấp đã kết luận kiểm tra 2 tổ chức đảng, 6 đảng viên; trong đó có 2 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; các tổ chức đảng, đảng viên còn lại có hạn chế, khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, đã được kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Về thi hành kỷ luật Đảng, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 54 đảng viên vi phạm (có 8 cấp ủy viên) với các hình thức: 30 khiển trách, 22 cảnh cáo, 2 khai trừ.

Nội dung vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; tham nhũng, cố ý làm trái; đánh bạc... UBKT cấp huyện thi hành kỷ luật 18 đảng viên với các hình thức: 6 khiển trách, 2 cảnh cáo, 10 khai trừ; có 2 đảng viên bị xử lý về pháp luật (bị phạt tù).

Nội dung vi phạm quy định của pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ rừng; vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; những điều đảng viên không được làm (tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và xây dựng công trình trái phép; hành nghề thầy cúng có thu tiền; tuyên truyền pháp luân công). Ngoài ra, UBKT cấp huyện đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 6 đảng viên do vi phạm pháp luật.

TAGS