Những cách làm hay trong phát triển đảng viên

HÀN GIANG |

Năm 2021, toàn tỉnh kết nạp 1.731 đảng viên, vượt 15,4% so với chỉ tiêu nghị quyết Tỉnh ủy đề ra. Kết quả trên, khẳng định tính hiệu quả của việc giao chỉ tiêu phát triển đảng trên cơ sở khảo sát nguồn hiện có và sự quyết liệt vào cuộc, với những cách làm hay của các Đảng bộ trực thuộc…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng Cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liền (2017 - 2021). Ảnh: N.Đ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng Cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liền (2017 - 2021). Ảnh: N.Đ

Núi Thành: Ra nghị quyết chuyên đề

Để công tác phát triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện Núi Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng và giao cho Ban Tổ chức Huyện ủy rà soát, phân loại, đánh giá cụ thể từng đối tượng quần chúng ưu tú đã học lớp đối tượng Đảng từ năm 2017 - 2021.

Qua rà soát có 819 quần chúng ưu tú đã học lớp đối tượng kết nạp Đảng và đã kết nạp vào Đảng 345 người; còn 322 quần chúng đưa ra khỏi nguồn phát triển vì nhiều lý do khác nhau; có 152 quần chúng ưu tú còn lại tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ để xem xét kết nạp vào Đảng trong năm 2021 và những năm sau.

Trên cơ sở đó, Núi Thành tổ chức tọa đàm thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới trong trường học, chú ý đội ngũ giáo viên trẻ, phân công đảng viên theo dõi, kèm cặp, giúp đỡ cho đi học lớp đối tượng kết nạp Đảng để tạo nguồn phát triển.

Đồng thời Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch, tập trung bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng cho các đối tượng là cán bộ thôn, khối phố; lực lượng công an viên, dân quân cơ động, dự bị động viên; đoàn viên thanh niên, hội viên của các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, thị trấn, đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức cơ quan…

Ông Nguyễn Văn Mau - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Núi Thành cho biết, nhằm thống nhất quan điểm chỉ đạo, phương hướng và giải pháp triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành ban hành nghị quyết chuyên đề “Về tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, giai đoạn 2021- 2025”.

Trong đó, nêu rõ mục tiêu cụ thể hằng năm Đảng bộ huyện kết nạp từ 100 đảng viên mới trở lên, đảm bảo chất lượng; giao chỉ tiêu và chỉ đạo từng đảng bộ, chi bộ cơ sở phải xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện.

Lấy kết quả công tác phát triển đảng viên mới trong năm là một trong những tiêu chí để xem xét đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng hằng năm. Nhờ đó, trong năm 2021 Đảng bộ huyện Núi Thành đã kết nạp được 112 đảng viên, đạt 124,4% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao.

Điện Bàn: Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở

Tại thị xã Điện Bàn, đầu năm 2021 Ban Tổ chức Thị ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức tọa đàm về thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở; phát huy vai trò của đồng chí bí thư cấp ủy, chi bộ trong sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề và tạo nguồn, phát triển đảng viên mới trên địa bàn.

Qua đó thảo luận, phân tích làm rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, trao đổi những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp trong việc tổ chức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thực hiện các giải pháp tạo nguồn phát triển đảng viên mới.

Ông Phan Minh Dũng - Bí thư Thị ủy Điện Bàn cho biết, sau tọa đàm, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ được nâng lên đáng kể. Đặc biệt công tác tạo nguồn phát triển đảng có chuyển biến rõ rệt, số lượng quần chúng được cử đi học các lớp cảm tình đảng tăng gấp 3 lần so với các năm trước. Chỉ tiêu phát triển đảng viên mới của Điện Bàn đạt 105% so với chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao (100 đảng viên mới).

Từ thực tiễn công tác đảng ở cơ sở, Ban Tổ chức Thị ủy Điện Bàn đã xây dựng Quy chế làm việc mẫu của các loại hình chi bộ thôn, khối phố; quân sự; công an; cơ quan Trạm Y tế, trường học…

Trên cơ sở các Quy chế mẫu, Đảng ủy xã, phường nghiên cứu, tổ chức triển khai, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc xây dựng quy chế làm việc của từng loại hình chi bộ phù hợp với yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương, đơn vị.

Trong đánh giá, xếp loại hằng năm, Ban Tổ chức Thị ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy cụ thể hóa Khung tiêu chí đánh giá trong Hướng dẫn của Tỉnh ủy, của Thị ủy thành từng tiêu chí và thang điểm chấm. Thành lập Hội đồng tư vấn rà soát, đánh giá, chấm điểm theo chức năng, nhiệm vụ được giao trước khi trình Ban Thường vụ Thị ủy quyết định mức phân loại.

“Nhờ vậy, việc xét phân loại các tổ chức đảng đi vào thực chất hơn, không cảm tính. Việc xây dựng và thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và chất lượng sinh hoạt chi bộ đúng trọng tâm, phù hợp với thực tiễn là công việc khó, phức tạp.

Đi đôi với việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phát hiện những hạn chế, vướng mắc không phù hợp để điều chỉnh kịp thời” - ông Dũng chia sẻ.

TAGS