Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Thuế Quảng Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Nỗ lực vì nguồn thu ngân sách

TÙY PHONG |

Phát huy sự đoàn kết, thống nhất, đưa ra những giải pháp điều hành về tăng thu ngân sách, thực thi sứ mệnh của cơ quan thu ngân sách nhà nước trên tinh thần gia tăng chất lượng quản lý thuế, phục vụ cộng đồng... là những mục tiêu mà Đảng bộ Cục Thuế Quảng Nam đặt và nỗ lực thực hiện trong thời gian qua.

Hỗ trợ, đồng hành với người nộp thuế là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Cục Thuế Quảng Nam thời gian qua. Ảnh: VĂN DŨNG
Hỗ trợ, đồng hành với người nộp thuế là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Cục Thuế Quảng Nam thời gian qua. Ảnh: VĂN DŨNG

Phục vụ người nộp thuế

Năm 2016, Quảng Nam đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thu ngân sách khi chính thức gia nhập câu lạc bộ các tỉnh, thành có số thu nội địa hơn 10.000 tỷ đồng và là một trong số ít các tỉnh, thành phố có số thu cao nhất trên cả nước, đóng góp vào ngân sách trung ương kể từ năm 2017.

Sự biến động của thị trường, dịch bệnh... đã khiến nguồn thu sụt giảm năm 2017 và 2019, nhưng số thuế thu được hàng năm vẫn hoàn thành kế hoạch. Con số tổng thu ngân sách giai đoạn 2015 - 2019 đạt 75.784 tỷ đồng, đạt 119,7% dự toán trung ương, 115,2% dự toán địa phương, với tốc độ tăng thu ngân sách bình quân giai đoạn 5 năm đạt 25,1%, vượt hơn 7% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra là minh chứng rõ nét nhất cho khả năng vượt khó, thu đúng, thu đủ, làm giàu cho ngân sách của Cục Thuế.

Những thống kê này rất có ý nghĩa trong bối cảnh doanh nghiệp địa phương chủ yếu nhỏ và vừa, thiếu lao động chất lượng cao, khả năng cạnh tranh thấp; nền kinh tế chịu sức ép hội nhập, thiếu tính ổn định trong tiêu thụ sản phẩm... Thành công này có được là nhờ sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao và kịp thời của Đảng ủy Cục Thuế. Đó là khả năng đoàn kết, tập hợp lực lượng, đánh thức phẩm chất đạo đức, vai trò công chức thuế và đảng viên luôn là hình mẫu để thực thi pháp luật về thuế, đặt lợi ích của người nộp thuế lên hàng đầu.

Không ngừng hướng tới sự hài lòng của người nộp thuế đã trở thành “kim chỉ nam” cho hành động của ngành. Theo Đảng ủy Cục Thuế, những nghị quyết ban hành đều đi vào cuộc sống, dễ hiểu, dễ thực hiện. Chương trình hành động của Đảng bộ đều phù hợp với thực tế, theo từng thời điểm của ngành thuế. Những cuộc lấy phiếu tín nhiệm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên đều được Đảng bộ thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, dân chủ, khách quan, dựa vào kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gắn kết với kết quả sửa chữa, khắc phục hạn chế, yếu kém.

Việc quy hoạch, tạo nguồn, bố trí, sắp xếp tổng thể đội ngũ cán bộ, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công việc nhận được sự đồng tình cao. Đảng bộ là hạt nhân phát huy sự đoàn kết và chất kết dính nội tại, thúc đẩy lãnh đạo đưa ra những giải pháp điều hành về tăng thu ngân sách, giải quyết những tồn tại, hệ lụy và các vấn đề nảy sinh để tiến hành thực thi sứ mệnh của cơ quan thu ngân sách nhà nước.

Sự đoàn kết thống nhất của Đảng ủy và Ban lãnh đạo Cục Thuế trong suốt quá trình lãnh đạo, điều hành, kịp thời đưa ra những nghị quyết, biện pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế đã mang lại hiệu quả thiết thực. Cuộc sắp xếp lại đội ngũ được tiến hành trên cơ sở dân chủ, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa ngành, đánh giá đúng năng lực, phát huy sở trường, sở đoản của từng đảng viên, cán bộ, công chức… đã tạo sự yên tâm công tác của tất cả mọi người.

Phát huy sức mạnh tập thể

Mục tiêu chung nhất của Đảng bộ Cục Thuế là phục vụ tối đa người nộp thuế, tăng thu cho ngân sách nhà nước. Những cuộc cải cách dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Cục Thuế đã thực sự mang lại hiệu quả nhờ vào đạo đức, thái độ ứng xử của cán bộ, đảng viên, công thức thuế trên quan điểm tối ưu là phục vụ cộng đồng, minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới, đẩy mạnh chất lượng quản lý thuế.

Ông Lê Mai Khắc Hưng – Bí thư Đảng ủy Cục Thuế cho hay, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các năm trong nhiệm kỳ được ngành đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, 100% đảng viên, công chức, người lao động được tham gia học tập nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đảng bộ Cục Thuế hằng năm đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh (năm 2016 đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu).

Luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng tư tưởng cho đảng viên, công chức, người lao động; lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng khối đoàn kết trong toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đảng viên...

Không khó để nhìn thấy việc chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu… chính là một cuộc “cộng sinh” đặc biệt giữa ngành thuế và người đóng thuế. Không chỉ lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, các cấp ủy đảng của Cục Thuế đã hoàn thành xuất sắc việc định hướng tư tưởng khi sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, người lao động theo hướng tinh gọn đầu mối, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ đơn vị.

Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Cục Thuế đã trở thành một động lực mới trong việc cụ thể hóa các giải pháp khả thi, chứ không chỉ là lời hứa hay văn bản.

“Không hô hào, hình thức hay lý thuyết suông. Học và làm theo gương Bác thật sự cụ thể. Gắn trách nhiệm từng đảng viên với con số thuế phải thu được cụ thể trên nền tảng đạo đức, văn minh, phục vụ người nộp thuế được đặt lên hàng đầu” - Bí thư Đảng ủy Cục Thuế Lê Mai Khắc Hưng nói.

Đảng ủy Cục Thuế thừa nhận vẫn còn không ít khuyết điểm, hạn chế khi nền kinh tế vẫn chưa phát triển bền vững, doanh nghiệp chưa hết khó khăn, sẽ tác động lớn đến khả năng tăng thu ngân sách nhà nước.

“Đảng bộ sẽ quyết tâm khắc phục những tồn tại, yếu kém, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững khối đoàn kết thống nhất, gắn công tác xây dựng Đảng với việc hoàn thành nhiệm vụ vượt mức thu ngân sách bằng việc đưa ra những giải pháp hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên phải soi rọi lại mình để thực hiện tốt vai trò gương mẫu, chức trách của một công chức” - ông Hưng nói.

TAGS