Phát triển đảng viên ở Điện Bàn: Bồi dưỡng những nhân tố tích cực

HUY HOÀNG |

Năm 2022, chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới của Đảng bộ thị xã Điện Bàn là 100 đảng viên. Tính đến hết tháng 9 vừa qua, các cơ sở đảng đã kết nạp được 134 đảng viên mới, vượt 34% so với chỉ tiêu đề ra.

Thị xã Điện Bàn kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu đề ra của năm 2022. TRONG ẢNH: Lễ kết nạp đảng viên tại khối phố Tân Khai (phường Điện Dương). Ảnh: V.LỘC
Thị xã Điện Bàn kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu đề ra của năm 2022. TRONG ẢNH: Lễ kết nạp đảng viên tại khối phố Tân Khai (phường Điện Dương). Ảnh: V.LỘC

Chú trọng tạo nguồn

Trong 9 tháng đầu năm 2022, xã Điện Hòa kết nạp 12 đảng viên mới, gồm 1 đảng viên kết nạp ở chi bộ quân sự, 2 đảng viên kết nạp ở chi bộ trường học, số còn lại là đảng viên kết nạp ở các chi bộ thôn. Đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã Điện Hòa đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các chi bộ cơ sở.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó chỉ tiêu phát triển đảng viên mới từ 6 - 8 đảng viên; đồng thời chỉ đạo các chi bộ cơ sở xây dựng nghị quyết, kế hoạch về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, đăng ký với Đảng ủy xã.

Các chi bộ cơ sở, nhất là các đoàn thể chính trị ở thôn đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tập hợp, thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên tham gia, qua đó phát hiện nhiều quần chúng tích cực giới thiệu cho Đảng.

Năm 2022, chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới của Đảng bộ thị xã Điện Bàn là 100 đảng viên. Từ đầu năm đến nay đã kết nạp được 134 đảng viên mới, vượt 34% so với chỉ tiêu đề ra. Trong đó, đảng bộ các xã, phường là 117 đảng viên, đảng bộ và các chi bộ trực thuộc 17 đảng viên. Đảng bộ thị xã sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hướng đến mục tiêu phát triển đảng viên mới đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Từ Tấn Minh - Bí thư Chi bộ thôn Hà Tây 2 (xã Điện Hòa) cho biết, qua theo dõi, rà soát một số quần chúng, chi bộ tổ chức họp chi ủy, giới thiệu một số nhân tố tích cực trong hoạt động phong trào của địa phương, phân công đảng viên chi bộ tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, trường hợp nào thấy có động cơ vào Đảng đúng đắn là làm hồ sơ đề nghị ngay. Từ đầu năm đến nay Chi bộ Hà Tây 2 đã kết nạp được 2 đảng viên.

Ngày 8/10 vừa qua, Chi bộ khối phố Tân Khai (phường Điện Dương) tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Phùng Tấn Thắng - Phó Bí thư Chi đoàn thôn Tân Khai.

Tại buổi lễ kết nạp, anh Thắng chia sẻ, được đứng vào hàng ngũ của Đảng là một vinh dự. Đồng thời hứa sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương...

Vượt chỉ tiêu

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên mới trong xây dựng Đảng, thời gian qua, Thị ủy Điện Bàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc nghiên cứu, nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai để kết nạp đảng viên mới.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho quần chúng, trang bị nhận thức, hiểu biết về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, định hướng cho quần chúng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. Tính từ đầu năm đến nay, Thị ủy Điện Bàn đã mở 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp đảng với 136 quần chúng tham dự, đây là đối tượng tạo nguồn phát triển Đảng cho năm sau.

 

Ông Nguyễn Ngọc Duyên - Phó Bí thư Đảng ủy phường Điện Dương nhìn nhận, việc sâu sát, tạo nguồn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển đảng viên mới. Thời gian qua, các chi bộ cơ sở phường Điện Dương đã chủ động làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện, thử thách đối với những quần chúng ưu tú, giác ngộ lý tưởng cách mạng, coi trọng động cơ phấn đấu vào Đảng của các đối tượng.

Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể cũng thường xuyên phát động phong trào thi đua, lựa chọn quần chúng ưu tú giới thiệu chi bộ bồi dưỡng, giúp đỡ để tạo nguồn phát triển đảng viên mới.

Qua hơn 9 tháng của năm 2022, phường Điện Dương kết nạp được 11 đảng viên mới, trong đó có 5 đảng viên ở chi bộ khối phố, 6 đảng viên ở các chi bộ trường học, quân sự, so với chỉ tiêu đề ra đầu năm vượt 3 đảng viên.

Theo ông Huỳnh Quang Trung - Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Điện Bàn, có được kết quả này trước hết là sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Thị ủy trong công tác phát triển đảng viên mới đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Ban Tổ chức là cơ quan tham mưu đã hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng quy định, đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng đảng viên, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của các đồng chí bí thư chi bộ thôn, khối phố trong việc tìm nguồn, theo dõi, giáo dục, bồi dưỡng những nhân tố tích cực từ hoạt động phong trào của địa phương, đơn vị.

TAGS