Phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

THÀNH CÔNG - QUỐC HUY |

(QNO) - Chiều 23.3, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh và UBKT huyện, thị, thành ủy tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Qua 5 năm thực hiện quy chế phối hợp, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và UBKT huyện, thị, thành ủy nghiêm túc triển khai các nội dung quy chế, chủ động trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ tạo nên sự gắn kết trong cấp ủy và UBKT trong công tác xây dựng Đảng nói chung, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương nói riêng. Qua đó góp phần chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng ở địa phương.

Công tác kiểm tra cũng giúp Đảng ủy Công an tỉnh nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên để đánh giá kịp thời ưu khuyết điểm; lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót góp phần xây dựng Đảng, xây dựng công an địa phương trong sạch, vững mạnh. Tại hội nghị, đại biểu cũng nêu khó khăn, vướng mắc trong phối hợp và bàn giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TAGS