NHÂN 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ XÃ DUY VINH (3.6.1942 - 3.6.2022):

Sắt son niềm tin với Đảng

NGUYỄN SỰ - PHI THÀNH |

Cách đây 80 năm, vào ngày 3.6.1942, Chi bộ Đảng đầu tiên của xã Duy Vinh (huyện Duy Xuyên) được thành lập. Dưới ánh sáng soi đường của Đảng, đất và người Duy Vinh đã lập nên bao kỳ tích và không ngừng nỗ lực xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.

Diện mạo xã Duy Vinh ngày càng khang trang. Ảnh: T.S
Diện mạo xã Duy Vinh ngày càng khang trang. Ảnh: T.S

Trang sử vàng

Từ năm 1939, nhiều đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh ủy như Võ Toàn, Trần Thượng Hàm, Nguyễn Sắc Kim… đã bí mật về hoạt động tại Duy Vinh và được nhân dân Bàn Thạch, Trà Nam chở che. Từ đó, phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Duy Vinh phát triển mạnh mẽ.

Cán bộ và nhân dân xã Duy Vinh đã được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí Trần Thận và Trần Á được truy tặng, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngoài ra, Đảng, Nhà nước cũng tặng thưởng 342 Huân chương Giải phóng, Huân chương Độc lập các hạng cho gia đình có công với nước và gần 600 Huân, Huy chương Kháng chiến cho các cá nhân. Toàn xã có 124 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 648 liệt sĩ. Duy Vinh cũng vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và 3 Huân chương Lao động hạng Ba; các cấp tặng nhiều cờ thi đua, bằng khen, giấy khen…

Được biết, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên, xã Duy Vinh phát hành tập lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1975 - 2015.

Đêm 3.6.1942, tại mả bà Tố (thôn Vĩnh Nam, xã Duy Vinh), đồng chí Phạm Thị Đợi - Tỉnh ủy viên thay mặt Tỉnh ủy đọc quyết định kết nạp 3 đồng chí Trần Cát (tức Trần Thận), Phan Vĩnh, Dương Tranh vào Đảng và công bố quyết định của Tỉnh ủy về việc thành lập Chi bộ Bàn Thạch (tiền thân Đảng bộ xã Duy Vinh ngày nay), chỉ định đồng chí Trần Cát làm Bí thư.

Sự ra đời của Chi bộ Bàn Thạch như ngọn đuốc soi đường, dẫn lối cho quân và dân Duy Vinh trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ngay sau đó, chi bộ ra sức tuyên truyền, giác ngộ lý tưởng cách mạng cho thanh niên, các tầng lớp nhân dân yêu nước đứng lên đấu tranh, bẻ gãy nhiều cuộc càn quét của địch, góp phần cùng cả nước làm nên thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8.1945.

Bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954), các đảng viên trong chi bộ tiếp tục lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối “kháng chiến kiến quốc”.

Đảng bộ xã Duy Vinh từ chi bộ với 3 đảng viên ban đầu, sau 9 năm đã phát triển số lượng đảng viên tăng lên hàng trăm đồng chí, có lúc đến 2.200 đảng viên với 31 chi bộ trực thuộc.

Sang giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, sau Hiệp định Giơnevơ 1954, Đảng bộ xã phải giải thể để sắp xếp lại tổ chức và đi vào hoạt động bí mật.

Thời gian này, Mỹ - Diệm ra sức bắt bớ, truy lùng, giam cầm, thủ tiêu những người cộng sản, nhưng nhờ sự che chở, đùm bọc của nhân dân, đội ngũ cán bộ đảng viên được phân công ở lại đã kiên trì bám trụ, hoạt động trong lòng địch nhằm xây dựng, củng cố lực lượng cách mạng.

Đồng thời lãnh đạo nhân dân tăng gia sản xuất, xây dựng làng xã chiến đấu, vừa chi viện sức người, sức của cho các chiến trường, vừa thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân theo phương châm “2 chân, 3 mũi giáp công”… góp phần cùng cả nước làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tiếp nối truyền thống

Ông Phan Công Nhanh - Bí thư Đảng ủy xã Duy Vinh cho biết, từ Chi bộ Đảng đầu tiên có 3 đảng viên và trải qua 16 kỳ đại hội, đến năm 2022 toàn Đảng bộ xã có 187 đảng viên, tham gia sinh hoạt ở 11 chi bộ trực thuộc.

 

Những năm qua, nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất nên các mặt xây dựng Đảng chuyển biến rõ nét. Hàng năm, Đảng ủy xã luôn quán triệt nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và xây dựng chương trình hành động thực hiện đảm bảo sát đúng tình hình thực tế ở địa phương, phù hợp với nguyện vọng nhân dân và trên tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”.

Đặc biệt, Đảng ủy xã tập trung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21 tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cũng theo ông Phan Công Nhanh, xác định cán bộ là cái gốc của mọi công việc nên 5 năm gần đây, Duy Vinh cử 9 đồng chí đi học cao cấp chính trị, trung cấp chính trị, đại học, thạc sĩ để không ngừng nâng cao trình độ.

Ngoài ra, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra tiến hành giám sát 35 lượt chi bộ và người đứng đầu; giám sát chuyên đề 20 lượt chi bộ và 10 đảng viên. Qua đó, kịp thời khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Năm 2021, qua kết quả đánh giá, phân loại có 152 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; 10 chi bộ hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém; nhiều năm liền Đảng bộ xã Duy Vinh hoàn thành tốt nhiệm vụ...

TAGS