Sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống

TƯỜNG VY |

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Tam Kỳ lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) diễn ra từ 23 - 25.7. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng quyết định đến việc lãnh đạo phát triển đô thị tỉnh lỵ trong 5 năm đến.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Tam Kỳ khóa mới được kỳ vọng sẽ giúp thành phố phát triển nhanh, bền vững. Ảnh: T.V
Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Tam Kỳ khóa mới được kỳ vọng sẽ giúp thành phố phát triển nhanh, bền vững. Ảnh: T.V

Khép lại 3 ngày đại hội, trên tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Tam Kỳ lần thứ XXI đã thành công tốt đẹp. Đại hội hoàn thành tất cả nội dung đề ra, bầu đủ 41 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, 13 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Ông Nguyễn Hồng Quang tái đắc cử Bí thư Thành ủy, 2 Phó Bí thư Thành ủy là ông Bùi Ngọc Ảnh - Chủ  tịch UBND thành phố (tái đắc cử) và ông Trình Minh Đức - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Đại hội đã thông qua nghị quyết với mục tiêu xây dựng TP.Tam Kỳ phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025. Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 như cơ cấu giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ chiếm 58,5%, công nghiệp xây dựng 40,5%, nông nghiệp 1%; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất hàng năm hơn 14%, thương mại dịch vụ tăng hơn 12,5%/năm, công nghiệp xây dựng tăng hơn 16,5%/năm, nông nghiệp tăng hơn 4%/năm; thu phát sinh kinh tế tăng bình quân 12%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 30.000 tỷ đồng.

Tiếp tục duy trì không còn hộ nghèo có thể tác động để thoát nghèo; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 1/3 so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt hơn 80%. Để thực hiện các mục tiêu này, đại hội đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 3 giải pháp đột phá tạo động lực thúc đẩy để thành phố phát triển nhanh và bền vững. Đó là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao, năng lực công tác tốt. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng thương mại - dịch vụ gắn với đô thị sinh thái. Thực hiện đột phá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạo mặt bằng sạch để đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Quang, thành công của đại hội là bước khởi đầu cho nhiệm kỳ mới, thời kỳ phát triển mới. Để sớm đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống, các tổ chức cơ sở đảng cần tổ chức ngay và tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và tuyên truyền sâu rộng về kết quả đại hội trong đảng viên và nhân dân thành phố. Khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động sát với thực tế từng địa phương, đơn vị, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn đảng bộ và người dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Tam Kỳ lần thứ XXI.

Trước đó, trong phát biểu chỉ đạo đại hội, sau khi gợi ý một số vấn đề cần tập trung thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đã có những lời nhắn nhủ: “Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà trong tiến trình phát triển quê hương đất Quảng, Tam Kỳ được lựa chọn và trao cho sứ mệnh lịch sử thủ phủ Quảng Nam, phủ lỵ xưa, tỉnh lỵ nay; là mạch nguồn kết nối và sức mạnh nội sinh to lớn đòi hỏi thế hệ hôm nay phải kế thừa và phát huy lên tầm cao mới. Với bề dày lịch sử, văn hóa, con người Tam Kỳ và truyền thống cách mạng của thành phố anh hùng, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ xây dựng Tam Kỳ trở thành đầu tàu phát triển toàn diện mọi mặt, xứng tầm với vai trò trung tâm tỉnh lỵ”.

TAGS