Tam Kỳ: Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 80 quần chúng ưu tú

QUANG KHẢI |

(QNO) - Sáng 19.9, Trung tâm Chính trị thành phố Tam Kỳ tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa IV năm 2023.

Khen thưởng cho các học viên xuất sắc.
Khen thưởng cho các học viên xuất sắc.

Có 80 học viên được trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, trong đó có 8 học viên đạt loại xuất sắc, 34 học viên đạt loại giỏi và 38 học viên xếp loại khá. Trong 5 ngày, các học viên đã được nghe báo cáo viên Thành ủy truyền đạt 5 chuyên đề về Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, học viên được thông tin tình hình thời sự, cung cấp thông tin chính thống để định hướng tư tưởng.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Chính trị thành phố Tam Kỳ đã tổ chức được 4 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học cho gần 300 học viên.

TAGS