Tam Kỳ đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên: Chú trọng thực chất, tạo động lực

HÀN GIANG |

Cùng với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển TP.Tam Kỳ trong tình hình mới, Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ chú trọng việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm.

Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ tặng Giấy khen đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 - 2022). Ảnh: N.Đ
Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ tặng Giấy khen đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 - 2022). Ảnh: N.Đ

Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ xác định đây là một trong những công tác quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên tại Đảng bộ thành phố, phải được quan tâm chỉ đạo, thực hiện và từng bước nâng cao chất lượng, quy trình, thủ tục đảm bảo theo quy định của cấp trên.

Chia sẻ về kết quả đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên các năm 2020, 2021 theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Duy Ân - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Kỳ cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc việc rà soát kết quả đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên của đơn vị, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Qua đó, giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố nghiên cứu kỹ hơn văn bản của cấp trên liên quan đến công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên.

Đồng thời tự kiểm tra, rà soát hồ sơ, thủ tục, đối chiếu các quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn... và kịp thời phát hiện những sai sót liên quan để điều chỉnh, khắc phục theo đúng quy định.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cũng đã rút ra kinh nghiệm và thực hiện việc điều chỉnh phương pháp, cách thức phù hợp với tình hình của đơn vị trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

“Đây là việc làm cần thiết nhằm nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, nhất là tại chi bộ, đảng bộ cơ sở. Trên cơ sở đó, từng bước đưa công tác này đi vào thực chất, tạo động lực cho tổ chức đảng, đảng viên thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp” - ông Ân nói.

Trong năm 2022, ngay sau khi có hướng dẫn của Tỉnh ủy (khóa XXII) và để các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc có cơ sở triển khai việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ khẩn trương ban hành hướng dẫn cụ thể công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Xây dựng kế hoạch và phân công các Ủy viên Ban Thường vụ, Thành ủy viên tham dự các buổi kiểm điểm, đánh giá, phân loại của các tổ chức đảng trực thuộc; đảm bảo việc kiểm điểm, đánh giá đi vào thực chất. Đồng thời, thành lập các tổ khảo sát, thẩm định kết quả đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên của các TCCSĐ trực thuộc.

Nhờ đó, kết quả đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 tại Đảng bộ thành phố đảm bảo đúng với quy định. Cụ thể, có 83 TCCSĐ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 16 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 19,27%.

Có 10 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ và không có TCCSĐ bị đánh giá, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Có 6.035 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 1.080 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 17,9%. Có 391 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và 36 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

“Công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm tại Đảng bộ Tam Kỳ ngày càng được nâng cao về chất lượng. Số tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đảm bảo sát, đúng, tạo động lực cho các tổ chức đảng, đảng viên phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025” - ông Ân chia sẻ.

TAGS