Tam Kỳ nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

THANH XUÂN |

Đầu năm 2019, Thành ủy Tam Kỳ tiếp nhận 32 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) từ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh. Đến nay toàn thành phố có 93 TCCSĐ trực thuộc với 7.000 đảng viên, tăng 1/3 số lượng TCCSĐ và đảng viên so với trước đó. Số lượng tăng, nhưng chất lượng xây dựng Đảng của Tam Kỳ vẫn đảm bảo yêu cầu đặt ra, đó là nhờ công tác lãnh đạo tập trung, thống nhất và khoa học từ Thành ủy cho đến các TCCSĐ.

Lãnh đạo Thành ủy Tam Kỳ trao quyết định thành lập chi bộ. Ảnh: THANH XUÂN
Lãnh đạo Thành ủy Tam Kỳ trao quyết định thành lập chi bộ. Ảnh: THANH XUÂN

Nâng cao chất lượng

Mặc dù số lượng TCCSĐ và đảng viên tăng lên nhiều, nhất là từ năm 2019, nhưng Thành ủy Tam Kỳ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên. Thành ủy tập trung củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương khóa XII.

Về phần mình, TCCSĐ đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Thành ủy Tam Kỳ cũng tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, như: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy; Chương trình số 25-CTr/TU và Kết luận số 128-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ.

Được chuyển về trực thuộc Thành ủy Tam Kỳ đầu năm 2019, Đảng bộ Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Cũng trong năm 2019, đây là đảng bộ duy nhất của Tam Kỳ được nhận cờ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2014 - 2018). Đảng bộ công ty hiện có 86 đảng viên, sinh hoạt ở 5 chi bộ trực thuộc. Mặc dù các chi bộ hoạt động ở những địa bàn khác nhau trên toàn tỉnh nhưng đều chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động chính trị, chuyên môn. Do đó, hàng năm từ các chi bộ cho đến Đảng bộ công ty luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

“Sau khi chuyển về trực thuộc Thành ủy Tam Kỳ, chúng tôi tiếp tục nhận được sự chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Thành ủy. Bên cạnh đó, Đảng bộ công ty luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ. Đặc biệt, dù có 5 chi bộ sinh hoạt ở các địa phương nhưng chúng tôi luôn nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của các chi bộ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đảng viên, từ đó có hướng chỉ đạo trong công tác đảng và nhiệm vụ chuyên môn. Chúng tôi luôn gắn nhiệm vụ của đơn vị với các mục tiêu phát triển thành phố theo hướng đô thị xanh” - ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam cho biết.

Bám sát cơ sở

Từ năm 2016 đến nay, Thành ủy đã ban hành và thực hiện tốt Kế hoạch số 14 về “Năm nâng cao chất lượng chi bộ”. Thực hiện kế hoạch này, Thành ủy Tam Kỳ phân công các đồng chí Thành ủy viên đứng điểm và tham dự sinh hoạt tại các chi bộ khu dân cư, đảng bộ cơ sở. Ngay tại các đảng bộ cơ sở cũng phân công cấp ủy viên đứng điểm từng địa bàn để kịp thời nắm bắt tình hình, trao đổi, chỉ đạo trên các mặt công tác. Một giải pháp đáng ghi nhận là các chi bộ, đảng bộ đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế của đơn vị, địa phương để từ đó tổ chức sinh hoạt chuyên đề tìm giải pháp khắc phục và đề ra nghị quyết phù hợp nhất. Nhờ đó tỷ lệ TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên mỗi năm của Tam Kỳ đạt bình quân 91,7%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90,7%.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Kỳ - Trình Minh Đức nói: “Với số lượng TCCSĐ đông, thuộc các loại hình khác nhau, Thành ủy Tam Kỳ đã luôn quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn triển khai nhiều giải pháp xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh. Đặc biệt là nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, bám sát các hướng dẫn, nhất là Hướng dẫn 09 của Trung ương về các nội dung sinh hoạt chi bộ. Đến nay, các TCCSĐ trực thuộc Thành ủy đều thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ quy định theo từng loại hình. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng được nâng lên. Đảng viên và TCCSĐ đều nhận thức được vai trò bản thân để tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như của cơ quan, đơn vị”.

Cũng theo ông Trình Minh Đức, thời gian tới Thành ủy Tam Kỳ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, thực hiện các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các loại hình TCCSĐ. Trong đó đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường và nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên; quan tâm công tác xây dựng Đảng trong trường học và trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Tiếp tục thực hiện chủ trương thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng và thành lập tổ chức đảng theo tinh thần Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18.3.2019 của Ban Bí thư.

TAGS