Tăng sức đề kháng trong Đảng - Bài 3: Lắng nghe và hành động

HÀN GIANG |

Cụ thể hóa các kết luận, quy định của Trung ương, nhất là Kết luận số 21 ngày 25.10.2021 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Quảng Nam khẳng định quyết tâm thực hiện hiệu quả bằng các giải pháp thiết thực từ tỉnh đến cơ sở để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng (bên trái) trao đổi, tìm hiểu tình hình thực tế với ông Ngô Tấn Lạc - Chủ tịch UBND xã Trà Cang, Nam Trà My, sau một năm được luân chuyển từ huyện về cơ sở. Ảnh: N.Đ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng (bên trái) trao đổi, tìm hiểu tình hình thực tế với ông Ngô Tấn Lạc - Chủ tịch UBND xã Trà Cang, Nam Trà My, sau một năm được luân chuyển từ huyện về cơ sở. Ảnh: N.Đ

Lắng nghe qua nhiều kênh

Ngay năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tổ chức giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ.

“Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây được xem là “liều biệt dược”, “vắc xin” giúp cán bộ, đảng viên tăng cường “sức đề kháng”, ra sức tu dưỡng, rèn luyện không để rơi vào suy thoái, biến chất; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng”.

(Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 

Phan Việt Cường)

Theo ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, kết quả giám sát cho thấy, việc triển khai các quy định của Đảng, chỉ đạo xây dựng và thực hiện bản cam kết về nêu gương, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp được các cấp ủy tập trung chỉ đạo, với tỷ lệ đảng viên đăng ký cam kết đạt 94%.

Bằng những giải pháp thực hiện cụ thể, nghiêm túc nội dung cam kết của cán bộ, đảng viên đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, ngăn ngừa các hành vi tiêu cực.

Trong các kiến nghị qua giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường vụ cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo đưa nội dung nêu gương, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên vào kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hằng năm.

Tương tác, lắng nghe qua nhiều kênh để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đề cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Ngoài quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương, Tỉnh ủy ban hành Quy định số 1224 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, ban hành Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp về việc tiếp thu góp ý của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân.

Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên theo dõi, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc, đơn vị, địa phương; tham dự sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố.

Đặc biệt, định kỳ mỗi tháng, Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND và UBND tỉnh chủ trì tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và tổ chức tiếp công dân đột xuất khi cần thiết để chỉ đạo xử lý các vấn đề bức xúc, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Ghi nhận phản ánh của công dân, thông báo kết luận của người chủ trì yêu cầu cấp thẩm quyền tập trung kiểm tra, xử lý dứt điểm vụ việc, hay chấn chỉnh thái độ công vụ, hành vi ứng xử của cán bộ, công chức trong giải quyết nhiệm vụ được giao.

Đơn cử, mới đây ông Lê Duy Tuấn trú tại 136 Nguyễn Đình Chiểu (phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) có phản ánh về thái độ, trách nhiệm, ứng xử không đúng chuẩn mực của một số công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công TP.Tam Kỳ và UBND xã Tam Thăng trong việc hướng dẫn, giải quyết thủ tục đất đai cho công dân.

Thực hiện kết luận sau buổi tiếp dân của lãnh đạo UBND tỉnh đối với phản ánh nêu trên, ông Trần Trung Hậu - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho biết, ngành chức năng thành phố đang thanh tra về các nội dung liên quan để tham mưu giải quyết, chấn chỉnh.

Lấy kết quả làm thước đo

Ngay đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành nhiều chủ trương, quyết sách để lãnh đạo toàn diện trên tất cả lĩnh vực; chú trọng việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện từ tỉnh đến cơ sở nhằm sớm đưa nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng đi vào cuộc sống.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn chú trọng nâng chất lượng học tập, quán triệt và triển khai các văn bản về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác cán bộ của Trung ương, của Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Ảnh: N.Đ
Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn chú trọng nâng chất lượng học tập, quán triệt và triển khai các văn bản về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác cán bộ của Trung ương, của Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Ảnh: N.Đ

Đặc biệt, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã kịp thời bổ sung những nội dung cần thiết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) một cách hiệu quả, thực chất. Và bước khởi đầu, khẳng định quyết tâm chính trị cao trong thực hiện Kết luận số 21 là các cấp ủy, tổ chức đảng toàn tỉnh đã nghiêm túc tổ chức sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”.

Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết, trong năm 2021, toàn tỉnh đã tiến hành 107 cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo tại 185 đơn vị. Số cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm quy định về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo được kết luận, xử lý là 25 đơn vị; chấn chỉnh đối với 43 người vi phạm quy định về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo, nhưng chưa đến mức bị xử lý.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, kế hoạch, quy trình, quy định về công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong đó có nhiều đổi mới, như thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh; chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đơn vị xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng… phù hợp với thực tiễn hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị và theo vị trí việc làm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên tổ chức các buổi làm việc với cơ quan, đơn vị, địa phương để nắm bắt tình hình và chỉ đạo công tác xây dựng Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nói, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định rõ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, quyết định đến uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Trong đó, vai trò, trách nhiệm nêu gương, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, được phát huy; khắc phục cơ bản tình trạng “dĩ hòa vi quý”, “nể nang, né tránh, ngại va chạm” trong phê bình, tự phê bình...; góp phần củng cố niềm tin, làm sâu sắc hơn mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Đây chính là tiền đề quan trọng để Quảng Nam tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

“Với quan điểm dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Quảng Nam chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND các cấp.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những điển hình, cách làm hay, có sức lan tỏa trong Đảng và trong xã hội.

Chúng ta làm thực chất và lấy kết quả làm thước đo đánh giá chất lượng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nói.

---------------

Bài cuối: Gương mẫu giữ mình, không chịu sức ép nào!

“Sự gương mẫu giữ mình, thống nhất ý chí và hành động của thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh là cơ sở quan trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở Quảng Nam” - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường.

TAGS

Tăng sức đề kháng trong Đảng - Bài 2: Tự soi, tự chỉnh đốn

HÀN GIANG |

Cùng với tập trung làm rõ, xử lý nghiêm sai phạm, các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn trách nhiệm tự soi, tự giác nhận diện những hạn chế, yếu kém, biểu hiện suy thoái và qua đó, tự đề ra các biện pháp sửa chữa, khắc phục…

Tăng sức đề kháng trong Đảng - Bài 1: Đảng vững mạnh từ mỗi đảng viên

HÀN GIANG |

Lần đầu tiên sau nhiều nhiệm kỳ, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đưa nhóm nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị lên vị trí đầu tiên trong các nhóm nhiệm vụ và giải pháp phát triển giai đoạn mới. Đây là dấu ấn rõ nét của sự đổi mới, phát triển về nhận thức; nhưng đồng thời cũng là quyết tâm hành động mạnh mẽ của Đảng bộ tỉnh, nhằm hiện thực hóa khát vọng đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030, theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.