Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra Đảng

NGUYÊN ĐOAN |

Cuối tuần qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát (KT-GS) của Đảng cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh.

Các báo cáo viên Thường trực UBKT Tỉnh ủy truyền đạt đến các đại biểu 6 chuyên đề liên quan đến những vấn đề cơ bản về công tác KT-GS của Đảng; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kỷ luật đảng và việc thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KT-GS, thi hành kỷ luật Đảng và công tác giám sát chuyên đề; giải quyết tố cáo tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng; kiểm tra tài chính đảng và những điểm mới trong Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28.7.2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về công tác KT-GS và kỷ luật của Đảng.

Đồng thời trao đổi, giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của UBKT các cấp. Qua đó, trang bị những vấn đề lý luận, kiến thức cơ bản, phương pháp và kỹ năng nghiệp vụ, xử lý tình huống có thể phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ KT-GS và thi hành kỷ luật Đảng từ thực tiễn của UBKT các cấp.

TAGS