Tây Giang, "ở đâu có dân, ở đó có đảng viên"

HIỀN THÚY |

Với nhiều phương thức phù hợp trong công tác phát triển Đảng, đội ngũ đảng viên ở huyện Tây Giang ngày càng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng.

Chi bộ Trường THPT Tây Giang trao quyết định công nhận đảng viên chính thức. Ảnh: H.THÚY
Chi bộ Trường THPT Tây Giang trao quyết định công nhận đảng viên chính thức. Ảnh: H.THÚY

Xóa thôn “trắng” đảng viên

Thực hiện phương châm “ở đâu có dân, ở đó có đảng viên”, Huyện ủy Tây Giang luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng viên nhằm hoàn thành mục tiêu “xóa” thôn chưa có đảng viên.

Huyện ủy đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu đúng chủ trương của Đảng; phân công các đồng chí cấp ủy viên, bố trí đảng viên người địa phương về sinh hoạt tại chi bộ thôn làm hạt nhân nòng cốt, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên...

Nhờ đó, công tác xây dựng Đảng tại địa phương có sự chuyển biến rõ nét, đội ngũ đảng viên không ngừng tăng. Nếu như năm 2010 toàn Đảng bộ huyện có 1.161 đảng viên thì đến cuối năm 2021 đã tăng lên thành 2.082 đảng viên (tăng 921 đảng viên), góp phần đáng kể trong việc “xóa” thôn, trường học chưa có đảng viên.

Ông Mạc Như Phương - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tây Giang cho hay, do phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số có đời sống khó khăn, giao thông cách trở nên công tác phát triển đảng viên trên địa bàn đã khó càng thêm khó.

Nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đến nay cả 63 thôn và 27 trường học trên địa bàn huyện đã có chi bộ độc lập (51 chi bộ thôn có chi ủy); trong số 485 cán bộ thôn có 219 người là đảng viên. Để đạt được kết quả này, Huyện ủy Tây Giang chú trọng việc củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhất là chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên thôn, đơn vị trường học có ít đảng viên, chưa có chi ủy.

Huyện ủy thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc những thôn chưa có đảng viên, chưa có chi bộ; phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên. Căn cứ điều kiện thực tế từng địa bàn, ban chỉ đạo đề ra giải pháp phù hợp phát triển đảng viên. Nhờ đó, Tây Giang đã không còn thôn “trắng” đảng viên.

Nâng cao chất lượng

Ông Bhling Mười - Bí thư Đảng ủy xã Tr’Hy cho biết, trước đây do điều kiện đi lại khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, nên việc phát triển đảng viên tại địa phương không mấy thuận lợi; bình quân mỗi năm địa phương chỉ kết nạp được 4 đảng viên. Những năm gần đây, qua công tác tiếp cận tuyên truyền, kèm cặp rèn luyện, ngày càng có nhiều thanh niên trẻ mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Huyện ủy Tây Giang tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng. Ảnh: H.THÚY
Huyện ủy Tây Giang tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng. Ảnh: H.THÚY

“Để tạo thuận lợi trong thủ tục hồ sơ kết nạp vào Đảng, chúng tôi chỉ đạo bộ phận tham mưu chuyên trách công tác đảng giúp viết hồ sơ và giới thiệu tham gia học lớp cảm tình Đảng. So với trước đây, số lượng, chất lượng đảng viên đều tăng lên là tín hiệu đáng mừng” - ông Mười nói.

Ông Bhling Mia - Bí thư Huyện ủy Tây Giang cho biết, những năm qua Tây Giang luôn có số lượng đảng viên kết nạp mới năm sau cao hơn năm trước và đều vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Năm 2021, huyện Tây Giang kết nạp được 106 đảng viên mới, đạt 132% nghị quyết Huyện ủy đề ra, bằng 106,6% chỉ tiêu tỉnh giao.

Thông qua hoạt động thực tiễn, phong trào quần chúng các cấp ủy lựa chọn những quần chúng ưu tú bồi dưỡng, giác ngộ, xem xét kết nạp Đảng. Quá trình tiến hành các thủ tục đề nghị kết nạp chặt chẽ đúng nguyên tắc, đúng quy trình theo quy định Điều lệ Đảng, coi trọng chất lượng, không chạy theo thành tích mà xem nhẹ chất lượng đảng viên mới.

“Bên cạnh tiêu chí trình độ học vấn, tiêu chí chất lượng đảng viên của cả nhiệm kỳ này là đạo đức, lối sống, sự uy tín trong cộng đồng, sự giác ngộ trong quần chúng. Tôi cho rằng đó tiêu chí tiên quyết. Tiêu chí về giác ngộ, nỗ lực phấn đấu của bản thân, là tiêu chí quyết định. Về vấn đề sàng lọc, tôi tin tưởng rằng đảng viên đồng bào Cơ Tu luôn tuyệt đối tin tưởng vào đường lối của Đảng” - ông Mia nói.

TAGS