Thăng Bình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng

M.TÂN - H.NĂM |

Ngày 3/11, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình bế mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện và bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Lớp bồi dưỡng giúp học viên nâng cao nhận thức về công tác xây dựng Đảng; đồng thời nắm được những chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; góp phần nâng cao sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở đảng.

Hơn 130 đồng chí là bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyệnThăng Bình và bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tham gia lớp bồidưỡng. Ảnh: T.N
Hơn 130 đồng chí là bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyệnThăng Bình và bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tham gia lớp bồidưỡng. Ảnh: T.N

Tham gia lớp bồi dưỡng, 130 học viên được truyền đạt các chuyên đề: tổ chức cơ sở đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát và công tác khen thưởng, kỷ luật tổ chức cơ sở đảng; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên cơ sở; công tác tổ chức và công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng; công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng; nội dung cơ bản tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

TAGS