Thăng Bình chú trọng kiểm tra, giám sát những điểm nóng, phức tạp

ĐÌNH HIỆP |

Huyện ủy Thăng Bình luôn đặt công tác kiểm tra, giám sát lên hàng đầu, kịp thời giải quyết những tồn tại, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Hội nghị Huyện ủy Thăng Bình lần thứ 11 quán triệt một số quy định của Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng, chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Ảnh: Đ.H
Hội nghị Huyện ủy Thăng Bình lần thứ 11 quán triệt một số quy định của Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng, chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Ảnh: Đ.H

Ông Đoàn Văn Tùng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Thăng Bình, cho biết thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT từ huyện đến cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra - giám sát (KT-GS) theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình thực tiễn và công tác xây dựng Đảng ở địa phương.

Công tác KT-GS luôn gắn với việc thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; KT-GS về những lĩnh vực “nóng” như xây dựng cơ bản, đất đai, môi trường, công tác quản lý bảo vệ rừng, tài chính ngân sách…

Trong 9 tháng năm 2022, cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra 41 tổ chức đảng và 64 đảng viên; giám sát chuyên đề 26 tổ chức đảng và 34 đảng viên. Qua đó đã thi hành kỷ luật 21 đảng viên. Ngoài ra, UBKT Huyện ủy đã tiếp nhận 16 đơn thư tố cáo, phản ánh liên quan đến cán bộ, đảng viên và đã chỉ đạo kiểm tra, giải quyết dứt điểm.

“Việc xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm được UBKT Huyện ủy thực hiện công minh, chính xác, kịp thời, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, răn đe, giáo dục đảng viên. Đồng thời, qua KT-GS giúp đảng viên nhận thấy khuyết điểm, vi phạm để khắc phục, ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” - ông Tùng nói.

Tỉnh ủy (khóa XXII) đã ban hành Nghị quyết số 19 ngày 17/12/2021 về tăng cường công tác KT-GS và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021 - 2025, theo đó Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 64 ngày 10/3/2022 về thực hiện Nghị quyết số 19.

Trong đó, nhấn mạnh giải pháp tăng cường KT-GS công tác cán bộ, gắn với kiểm soát quyền lực; phát hiện, khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; đồng thời sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Thực hiện Công văn số 6377 ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và tăng cường các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình - Võ Văn Hùng đã ký Công văn số 1781 ngày 3/10/2022, về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác PCTN. Đồng thời quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, của tỉnh về phòng chống tham nhũng và đặc biệt tăng cường công tác KT-GS.

Ông Phan Công Vỹ - Bí thư Huyện ủy Thăng Bình nhận xét: “Thời gian qua, UBKT Huyện ủy đã thực hiện tốt Nghị quyết số 19 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 64 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác KT-GS. Qua đó, giải quyết dứt điểm những vụ việc gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần củng cố niềm tin cho người dân vào sự lãnh đạo của Đảng”.

TAGS