Thăng Bình phát huy vai trò chi bộ cơ sở

MINH TÂN - HỒNG NĂM |

Xác định chi bộ cơ sở là nơi trực tiếp lãnh đạo cơ sở thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, Đảng bộ huyện Thăng Bình tập trung thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Quang cảnh buổi tọa đàm bàn giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ vừa được huyện Thăng Bình tổ chức. Ảnh: T.N
Quang cảnh buổi tọa đàm bàn giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ vừa được huyện Thăng Bình tổ chức. Ảnh: T.N

Chỉ ra những hạn chế

Ông Võ Tấn Thuận - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thăng Bình cho biết, Đảng bộ huyện Thăng Bình có 256 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 68 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện, với 5.323 đảng viên.

Những năm qua, cấp ủy từ huyện đến cơ sở trên địa bàn Thăng Bình đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Nội dung sinh hoạt chi bộ luôn gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 21 ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Qua đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên, khắc phục được tình trạng hình thức trong sinh hoạt chi bộ trước đây.

Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều chi bộ chưa thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ. Một số nơi, nội dung sinh hoạt chi bộ còn nặng về kiểm điểm công tác chuyên môn, chưa chú trọng đánh giá kết quả công tác của chi bộ.

Một số chi bộ chưa phát huy được ý thức, trách nhiệm của đảng viên, vì vậy tính đấu tranh phê bình và tự phê bình của đảng viên còn yếu, nhiều đảng viên né tránh, không dám góp ý, phê bình đảng viên là cán bộ lãnh đạo.

Theo ông Võ Tấn Thuận, nguyên nhân của những hạn chế trên do một số cấp ủy chưa thực sự tâm huyết, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, bí thư chi bộ chưa nắm vững nghiệp vụ công tác đảng...

Phát huy vai trò nòng cốt

Trước những hạn chế trên, các chi, đảng bộ trên địa bàn huyện Thăng Bình đã và đang từng bước tìm cách tháo gỡ. Ông Nguyễn Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy xã Bình Triều cho biết, Đảng bộ xã có 4 chi bộ thôn, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ quân sự, 1 chi bộ công an.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trước khi sinh hoạt, cấp ủy chi bộ tổ chức họp để chuẩn bị nội cho sinh hoạt định kỳ, nội dung sinh hoạt đảm bảo theo Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 12 ngày 6.7.2018 của Ban Tổ chức Trung ương. Do vậy, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt ở các chi bộ trên địa bàn xã luôn đạt trên 85%.

“Cốt lõi làm nên chất lượng sinh hoạt chi bộ là phát huy vai trò của chi ủy và bí thư chi bộ trong việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt. Nội dung đảm bảo, chặt chẽ sẽ thu hút được sự tập trung tham gia sinh hoạt của đảng viên.

Ngoài ra, thư ký cuộc họp cũng đóng vai trò hết sức quan trọng, bởi thông qua biên bản, tinh thần nội dung cuộc họp chi bộ được phản ánh chi tiết, đầy đủ và đảm bảo nhất” - ông Phúc cho biết.

Ông Lê Quang Hạt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình luôn xác định muốn đảng bộ mạnh trước hết các chi bộ phải mạnh.

Để xây dựng các chi bộ vững mạnh, điều quan trọng là chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ gắn với nhiệm vụ chính trị của huyện, xã, thôn và từng cơ quan, đơn vị.

Để làm được điều này, khi sinh hoạt chi bộ, mỗi đảng viên phải trung thực, thẳng thắn trong phê bình, tự phê bình, trên tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức, lối sống của người đảng viên.

“Thời gian tới, Ban Tổ chức Huyện ủy sẽ sửa đổi, phân công lại các đồng chí Huyện ủy viên khóa XXI và cán bộ, chuyên viên khối đảng dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn, khối phố để hướng dẫn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng thời theo dõi nắm tình hình phản ánh để Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Qua đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng” - ông Lê Quang Hạt nói.

TAGS