Thành lập Đảng bộ cơ sở Ban quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh

NGUYỄN HỢI |

(QNO) - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Ban quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam.

BCH Đảng bộ Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh ra mắt nhận nhiệm vụ.
BCH Đảng bộ Ban quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh ra mắt nhận nhiệm vụ.

Theo Quyết định số 424-QĐ/ĐUK (7/11/2022) của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Đảng bộ cơ sở Ban quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh.

Đảng bộ cơ sở Ban quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh gồm có 5 đồng chí cấp ủy viên, trong đó đồng chí Đinh Văn Hồng - Phó Giám đốc phụ trách giữ chức Bí thư Đảng ủy Ban quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh, đồng chí Phạm Hữu Nghĩa giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Đảng bộ Ban quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh được thành lập có 89 đảng viên, trong đó 16 đảng viên là viên chức, 73 đảng viên là hợp đồng chuyên trách bảo vệ rừng.

Được biết, theo Quyết định số 1432/QĐ-TTg ngày 25/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam. Hiện nay, đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học thuộc lâm phận Vườn quốc gia Sông Thanh với diện tích hơn 76.000ha, trải dài trên địa bàn 12 xã thuộc 2 huyện Nam Giang và Phước Sơn, số viên chức và hợp đồng chuyên trách bảo vệ rừng gần 240 người.

TAGS