Thực hiện nghiêm việc lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo cấp ủy vào năm thứ 3 nhiệm kỳ 2020 - 2025

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 23.2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt và triển khai các văn bản về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu khai mạc và quán triệt Kế hoạch 107 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 21. Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường quán triệt các văn bản tại hội nghị. Ảnh: N.Đ

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nêu rõ việc nghiên cứu học tập, tuyên truyền, quán triệt và triển khai các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy là công việc thường xuyên, thuộc trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên.

Qua đó, giúp cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nắm vững các chủ trương, quan điểm, nội dung cốt lõi được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra trong các văn bản. Từ đó, triển khai thực hiện đúng, sáng tạo, đạt kết quả tại mỗi cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện.

Hội nghị lần này nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc các văn bản về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác cán bộ từ tỉnh đến cơ sở; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh sáng 23.2. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: N.Đ

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường quán triệt đến đại biểu Kế hoạch 107 ngày 7.1.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 21 ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nhấn mạnh về vị trí, ý nghĩa quan trọng của công tác xây dựng Đảng được xác định trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo đồng chí Phan Việt Cường, Kết luận 21 có tác động trực tiếp đến mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên. Trong Kế hoạch 107 thực hiện Kết luận 21, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định rõ 2 nhiệm vụ thực hiện năm 2022, 9 nhóm nhiệm vụ thường xuyên.

Cùng với đó, tại năm thứ 3 của nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ HĐND các cấp 2021 - 2026, tỉnh sẽ thực hiện nghiêm việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo theo quy định, nhất là việc lấy phiếu tín nhiệm trong ban chấp hành đảng bộ các cấp đối với ủy viên ban thường vụ cấp ủy các cấp; trong HĐND đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý do HĐND bầu.

Theo chương trình hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình quán triệt đến đại biểu các nghị quyết, quy định, đề án của Trung ương, của Tỉnh ủy liên quan đến công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

TAGS