Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan: "Tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên"

HÀN GIANG |

Đợt sinh hoạt chính trị “tự soi”, “tự sửa” và việc cụ thể hóa Kết luận 21 Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) bằng nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực là minh chứng sinh động, khẳng định quyết tâm của Quảng Nam trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan nói:

Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “tự soi”, “tự sửa” về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận 21. Ảnh: N.Đ
Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “tự soi”, “tự sửa” về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận 21. Ảnh: N.Đ

“Kết luận 21 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với Đảng bộ tỉnh trong việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách sâu sắc, toàn diện hơn, trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được thời gian qua.

Đồng thời tập trung khắc phục, đẩy lùi các mặt còn hạn chế, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng ở giai đoạn hiện nay.

PV: Nhìn lại đợt sinh hoạt chính trị “tự soi”, “tự sửa” được tổ chức sâu rộng trong toàn tỉnh vừa qua, đồng chí đánh giá như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan: Qua theo dõi, tổng hợp việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, “tự sửa” ở các tổ chức cơ sở đảng trên toàn tỉnh cho thấy, có nhiều hiệu ứng, kết quả, chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Từ Tỉnh ủy đến các cấp ủy đảng cơ sở đã tổ chức rất nghiêm túc việc học tập, quán triệt Kết luận 21 và các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Việc tổ chức các hội nghị nghiên cứu chuyên sâu, báo cáo viên chất lượng, chuẩn bị nội dung chu đáo, hình thức chuyển tải kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu tỉnh đến cấp xã, số lượng người học tập đông đảo... đã góp phần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời, chất lượng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về lĩnh vực này. Cùng với đó các cấp ủy cũng đã ban hành đầy đủ kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Kết luận 21.

Đặc biệt, các cấp ủy đã ban hành hướng dẫn và tổ chức thực hiện nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thông qua nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, như: đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp truyền đạt hoặc mời báo cáo viên tỉnh ủy tổ chức quán triệt những nội dung cơ bản của Kết luận 21 và các văn bản liên quan với nội dung, hình thức chuyển tải sinh động, phong phú.

Tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và người đứng đầu về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm tiền phong, gương mẫu của đảng viên. Có 100% cán bộ, đảng viên cơ sở xây dựng báo cáo tự kiểm điểm cá nhân về công tác này.

PV: Đồng chí có thể chia sẻ thêm về tinh thần “tự soi”, “tự sửa” qua đợt sinh hoạt chính trị lần này?

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan: Đến nay, 100% tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và có báo cáo về ban tuyên giáo các cấp. Các chi, đảng bộ cơ sở cũng đã chỉ đạo việc đăng ký cam kết, kế hoạch thực hiện Kết luận 21 gắn với Kết luận 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị.

Đáng chú ý, nhiều đơn vị tổ chức các hình thức phong phú như thi tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng các cấp, kể chuyện Bác Hồ, tổ chức diễn đàn, tọa đàm, đối thoại… Nhiều chi, đảng bộ cơ sở cũng đã chú trọng, đầu tư nội dung, hình thức chuyển tải nội dung Kết luận 21 vào sinh hoạt chuyên đề “tự soi”, tự sửa”.

Trong thời gian này, Thường trực Tỉnh ủy cũng đã tổ chức đoàn công tác trực tiếp làm việc với một số ban thường vụ cấp ủy, đảng bộ, ban cán sự đảng ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương có gợi ý kiểm điểm của Thường trực Tỉnh ủy năm 2021. Đồng thời chỉ đạo, nhắc nhở, chấn chỉnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác tổ chức cán bộ ở các địa phương, đơn vị này theo tinh thần “tự soi”, “tự sửa” của Kết luận 21…

PV: Từ đợt sinh hoạt chính trị này cho thấy, để đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, giải pháp quan trọng, trước hết là phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên?

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan: Trong 9 nhóm nhiệm vụ thực hiện thường xuyên cụ thể hóa Kết luận 21, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh việc tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu mở các lớp cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên chủ chốt các cấp theo quy định của Ban Bí thư. Vừa qua, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức đối thoại với đội ngũ cán bộ trưởng, phó phòng các cơ quan cấp tỉnh về công tác tổ chức cán bộ; tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng Đảng…

Những cách làm trên góp phần nâng cao nhận thức, trang bị, hệ thống những nội dung cơ bản về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp nghiêm túc “tự soi”, tự đánh giá, nhìn nhận thẳng thắn, trung thực, thực chất về kết quả công tác này thời gian qua, rút ra những hạn chế khuyết điểm, bàn giải pháp khắc phục “tự sửa” trong thời gian tới.

PV: Xin cám ơn đồng chí!