Tuyên truyền đậm nét kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 14.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiêm Phó Trưởng tiểu ban Tổ chức - phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị để nghe báo cáo những nội dung liên quan đến công tác phục vụ đại hội.

Các ý kiến thảo luận tại cuộc làm việc tiếp tục góp ý hoàn thiện dự thảo báo cáo chương trình, kịch bản chi tiết tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII để xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Về kế hoạch tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng đại hội, Tiểu ban Tổ chức - phục vụ đại hội giao các cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh tập trung tuyên truyền đậm nét những thành tựu nổi bật của tỉnh sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp 5 năm đến.

Cùng với đó, tuyên truyền về các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII và những phong trào tiêu biểu khác để lập thành tích chào mừng đại hội... Tiểu ban Tổ chức - phục vụ đại hội sẽ bố trí trung tâm báo chí phục vụ phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp, đưa tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Dự kiến chiều 6.10.2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp báo thông tin về thời gian, nội dung, chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp Sở Thông tin - truyền thông tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của các ngành, đơn vị liên quan báo cáo xin ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát kế hoạch được giao, khẩn trương hoàn thiện các phần việc còn lại, đảm bảo các nội dung đều được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

TAGS