Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thăng Bình dẫn đầu phong trào thi đua khối đồng bằng

MINH TÂN |

(QNO) - Sáng nay 7.1, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Thăng Bình tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Năm 2020, UBKT từ huyện đến cơ sở tiến hành kiểm tra 9 tổ chức đảng, 18 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 71 tổ chức đảng cấp dưới và việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 65 tổ chức đảng. UBKT Huyện ủy kiểm tra việc quản lý, sử dụng ngân sách đảng, sử dụng đảng phí đối với 6 đảng ủy cơ sở và kiểm tra tài chính đảng cùng cấp tại Văn phòng Huyện ủy.

UBKT Huyện ủy giám sát chuyên đề 6 tổ chức đảng, 6 đảng viên, đạt 100% kế hoạch. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, UBKT Huyện ủy và các chi bộ đã thi hành kỷ luật 40 đảng viên vi phạm; trong đó khiển trách 34 trường hợp, cảnh cáo 6 trường hợp. Cạnh đó, tiếp nhận 14 đơn tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh liên quan đến cán bộ, đảng viên. UBKT Huyện ủy đã phân loại, chuyển đảng ủy và cơ quan liên quan trả lời kịp thời, không để tồn đọng kéo dài.

Với những kết quả trên, UBKT Huyện ủy Thăng Bình được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua ngành kiểm tra Đảng các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng năm 2020. Dịp này, Huyện ủy Thăng Bình khen thưởng 4 tập thể và 8 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2020.

TAGS