Xây dựng kho bạc nhà nước hiện đại, an toàn, hiệu quả

T.D |

Ngày 13.5, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Nam tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy KBNN Quảng Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiều mặt công tác; trong đó luôn giữ vững công tác an toàn tiền, tài sản do KBNN quản lý, ứng dụng công nghệ vào quản lý ngân sách đồng bộ, hiệu quả. Nhiệm kỳ qua đảng bộ kết nạp thêm 41 đảng viên (riêng tại cơ quan KBNN tỉnh phát triển 8 đảng viên, vượt 33% chỉ tiêu nghị quyết).

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ KBNN Quảng Nam sẽ vận dụng linh hoạt, hiệu quả chính sách tài chính, tiền tệ nhằm góp phần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, hướng đến xây dựng KBNN hiện đại, an toàn, hiệu quả. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức, bộ máy, gắn với hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực...

TAGS