Xây dựng Đảng

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ mới

HÀN GIANG 19/02/2024 08:16

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức luôn được Quảng Nam quan tâm, bằng việc ban hành đề án với các mục tiêu cụ thể nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

lop-nguon.jpg
Lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực III tại Đà Nẵng trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: N.Đ

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, ngày 30/3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 10 về “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030”.

Đề án xác định nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho CBCCVC và giao cho Trường Chính trị tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới theo Quy định 164 ngày 1/2/2013 của Bộ Chính trị về “chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; xây dựng chương trình và tài liệu riêng để bồi dưỡng cho cán bộ cấp xã là người dân tộc thiểu số của các huyện miền núi của tỉnh.

Qua gần 2 năm triển khai thực hiện Đề án số 10, ông Lê Minh Đức - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho rằng, đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng kế hoạch và triển khai mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm đúng kế hoạch, chỉ tiêu giao; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng từng bước được nâng lên.

Về bồi dưỡng cho cán bộ cấp xã là người dân tộc thiểu số đang công tác tại 6 huyện miền núi, ngay sau khi có đề án, Trường Chính trị tỉnh đã khẩn trương tiến hành làm việc với đại diện lãnh đạo của 6 huyện ủy, HĐND, UBND huyện, ban tổ chức, ban tuyên giáo huyện ủy và phòng nội vụ huyện, đại diện 68 xã và thị trấn miền núi. Trên cơ sở đó, trường xây dựng chương trình bồi dưỡng và báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến thống nhất sử dụng.

Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, việc tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được thực hiện tốt. Toàn tỉnh đã mở 1.235 lớp với hàng chục nghìn lượt cán bộ, đảng viên tham gia. Cử 576 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị, 647 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị và tổ chức bồi dưỡng cho 310 lượt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ở trong và ngoài nước.

Nhà trường tổ chức biên soạn tài liệu, tổ chức nghiệm thu và gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho ý kiến thống nhất trước khi đưa vào bồi dưỡng các lớp từ năm 2023 (đã mở 3 lớp với 143 người tham gia).

Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực III tại Đà Nẵng tổ chức lớp, bố trí cơ sở vật chất, bảo đảm chỗ ở cho giảng viên và cán bộ của học viện đến công tác; phân công chủ nhiệm và phối hợp tốt với học viện trong theo dõi, quản lý học viên học tại trường theo đúng quy chế của học viện.

Trường Chính trị tỉnh chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các địa phương trong công tác xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng, nhất là các đồng chí lãnh đạo, báo cáo viên của tỉnh, giảng viên của học viện nhằm bảo đảm chất lượng giảng dạy, tính thực tiễn, khoa học.

Tăng cường thực hiện và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có cán bộ đi học trong công tác quản lý học viên; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trong thời gian qua.

“Nhà trường lấy phiếu khảo sát việc thực hiện chương trình bồi dưỡng cho cán bộ cấp xã là người dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi. Kết quả cho thấy học viên đánh giá chương trình khá cao, phù hợp và cần thiết thực hiện trong giai đoạn hiện nay” - ông Đức nói.

Chuẩn bị nguồn cán bộ

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC nói chung và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng.

Tỉnh xem đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 256 ngày 10/3/2023 về bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Việc cử cán bộ đi bồi dưỡng đảm bảo quy định của Trung ương, của tỉnh.

Đã có hơn 4.178 lượt cán bộ từ tỉnh đến cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ (về công nghệ thông tin, công tác tuyên giáo, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận, nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp...). Qua đó, góp phần nâng cao năng lực xử lý công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Đáng chú ý, sau nhiều năm tạm thời dừng việc thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ cho cán bộ đi học, năm 2023, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng và trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định hỗ trợ và mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho hay, nghị quyết được HĐND tỉnh ban hành đã hỗ trợ một phần kinh phí, tạo sự khuyến khích, động viên cán bộ của tỉnh tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

“Thời gian tới, việc triển khai thực hiện đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh tiếp tục được chú trọng, gắn với luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chủ trưởng bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương.

Toàn tỉnh rà soát, đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện, thị, thành ủy quản lý để chủ động tham mưu phương án sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới” - đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO