Xây dựng văn hóa nêu gương

HÀN GIANG 13/10/2020 06:42

Thực hiện tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu được xem là cách làm hiệu quả nhất trong xây dựng văn hóa công sở ở các cấp.

Người đứng đầu cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ hằng tháng. TRONG ẢNH: Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường giải thích nội dung kiến nghị của công dân tại buổi tiếp dân định kỳ của Thường trực Tỉnh ủy. Ảnh: N.Đ
Người đứng đầu cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ hằng tháng. TRONG ẢNH: Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường giải thích nội dung kiến nghị của công dân tại buổi tiếp dân định kỳ của Thường trực Tỉnh ủy. Ảnh: N.Đ

1. Xây dựng văn hóa công sở, văn hóa lãnh đạo, quản lý có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy, điều chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Từ quan điểm như vậy, những năm qua, Đại Lộc luôn chăm lo xây dựng văn hóa công sở cho đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở. Đặc biệt là đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp dân, trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Nói về cách làm của địa phương, ông Nguyễn Công Thanh - Bí thư Huyện ủy Đại Lộc dẫn chứng, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân, đồng thời hạn chế, khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, Đại Lộc chú trọng thực hiện chủ trương luân chuyển nhiều chức danh công chức từ xã này qua xã khác công tác (như địa chính, kế toán, tư pháp hộ tịch...). Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn huyện đã luân chuyển 5 lượt cán bộ; điều động, luân chuyển 8 lượt cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương. “Cán bộ được luân chuyển đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, được cấp ủy, chính quyền cơ sở đánh giá cao, được nhân dân tín nhiệm. Qua đó, cơ bản khắc phục được tình trạng khép kín, cục bộ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ tồn tại lâu nay ở một số nơi” - ông Thanh chia sẻ.

Tại Đại Lộc, vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở được phát huy, thể hiện rõ trong tổ chức tốt các cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân. Qua đối thoại, những ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân, những vấn đề bức xúc, nổi cộm đã được tiếp thu và tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, xây dựng văn hóa công sở ở Đại Lộc vẫn còn những hạn chế khi một vài cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu về đạo đức, lối sống; thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác, vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thậm chí có hành vi tham nhũng, tiêu cực. “Ban Thường vụ Huyện ủy thẳng thắn nhận khuyết điểm và trách nhiệm khi có cán bộ thuộc diện quản lý xảy ra sai phạm. Đồng thời nghiêm túc kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm” - ông Thanh nhấn mạnh.

2. Để xây dựng văn hóa công sở, văn hóa lãnh đạo, quản lý, TP.Tam Kỳ xác định đầu tiên phải thực hiện tốt xây dựng văn hóa, con người theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra ở mỗi nhiệm kỳ. Ông Trình Minh Đức - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Kỳ chia sẻ, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt việc xây dựng văn hóa trong Đảng, các cơ quan nhà nước, đoàn thể. Và coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ đã ban hành Quy định 06 ngày 12.6.2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương yêu cầu: “Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng; trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú”. Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc quy định tiếp công dân định kỳ hằng tháng. Những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của nhân dân được tổ chức đối thoại trực tiếp, giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là trên lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án trên địa bàn.

Thực hiện trách nhiệm nêu gương, cấp ủy các cấp ở Tam Kỳ đã quan tâm và điều hành hoạt động theo kế hoạch, sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo cơ sở đánh giá kết quả làm việc theo tiêu chí đã được thống nhất trong tập thể, khơi gợi tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí lãnh đạo đã tự nguyện thôi tham gia công tác để giao lại nhiệm vụ lãnh đạo cho thế hệ trẻ. Nhiều đồng chí tham gia công tác cùng với cấp ủy, chính quyền ở thôn, khối phố và thể hiện nét đẹp trong văn hóa chính trị: cống hiến suốt đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân.

“Việc học tập và làm theo gương Bác Hồ được thực hiện thường xuyên, tạo thành nếp sinh hoạt trong tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố. Qua đó, góp phần tích cực xây dựng văn hóa chính trị trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức; xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức gần gũi với nhân dân. Ở các xã, phường, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố đều xây dựng quy định về văn hóa nơi công sở” - ông Đức nói.

3. Nhắc lại sự việc 3 cán bộ huyện bị kỷ luật do vi phạm quy chế văn hóa công sở và kỷ cương, kỷ luật hành chính theo tinh thần Chỉ thị 22 ngày 12.10.2012 của UBND tỉnh vào đầu tháng 9 vừa qua, ông Thái Bình - Bí thư Huyện ủy Nông Sơn nói: “Đây là sự việc rất đáng buồn, tạo hình ảnh không tốt trong dư luận về thực hiện văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức địa phương. Chỉ thị 22 nêu rất rõ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không được sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực (kể cả hội nghị và tiếp khách buổi trưa). Thêm vào đó, các đồng chí này lại là cán bộ lãnh đạo các phòng ban thuộc UBND huyện mà không nêu gương và sử dụng rượu bia vào đúng thời điểm cả hệ thống chính trị và nhân dân đang tập trung phòng chống dịch Covid-19. Vì vậy, huyện đã xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với các cán bộ này. Đây cũng là bài học sâu sắc trong việc thực hiện văn hóa công sở, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ”.

Nhằm hạn chế những hành vi lệch chuẩn và nâng cao chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức địa phương, theo ông Thái Bình, huyện Nông Sơn tiếp tục tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm những quy định, quy tắc ứng xử, nâng cao nhận thức, hiểu rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm trong thực hiện văn hóa công sở nhằm xây dựng, giữ gìn hình ảnh cơ quan, đơn vị và của chính mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Cùng với đó, nâng cao phong cách ứng xử, lề lối làm việc, tính trách nhiệm, chuyên nghiệp trong công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, với tinh thần nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật; sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; luôn tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cần đề cao trách nhiệm nêu gương, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xây dựng văn hóa nêu gương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO