Chạy ô tô đi sai làn đường bị phạt bao nhiêu?

Theo Cartimes |

(QNO) - Điều khiển xe ô tô đi sai làn đường quy định ngoài việc bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng người vi phạm còn bị tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.

 

Ngày 30.12.2019 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 100/2019/NĐ-CP và chính thức áp dụng từ ngày 01.01.2020.

Theo đó, nếu người tham gia giao thông không đi đúng làn đường, phần đường của mình sẽ bị áp dụng các mức xử phạt dưới đây:

Đối với xe ô tô:

Mức phạt từ 3 - 5 triệu đồng; tước Bằng lái xe từ 1 - 3 tháng trước đây bị phạt từ 800.000 đồng - 1,2 triệu đồng và tước Bằng lái xe từ 1 - 3 tháng.

Trong trường hợp đi không đúng làn đường, phần đường gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10 - 12 triệu đồng; tước Bằng lái xe từ 2 - 4 tháng.

Khi lái xe ô tô nếu có thực hiện chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.

Đối với xe máy:

Mức phạt từ 400.000 - 600.000 đồng trước đây bị phạt từ 300.000 - 400.000 đồng.

Trong trường hợp đi không đúng làn đường, phần đường gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 4 - 5 triệu đồng; tước Bằng lái xe từ 2 - 4 tháng.

Đối với máy kéo, xe máy chuyên dùng:

Mức phạt từ 400.000 - 600.000 đồng; tước Bằng lái xe từ 1 - 3 tháng, trước đây bị phạt từ 200.000 - 400.000 đồng.

Trong trường hợp đi không đúng làn đường, phần đường gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng; tước Bằng lái xe từ 2 - 4 tháng.

Đối với xe đạp, xe đạp máy, xe đạp điện:

Mức phạt từ 80.000 - 100.000 đồng, trước đây bị phạt từ 50.000 - 60.000 đồng.

TAGS