Biển báo hiệu viết sai

Y BẢO |

(QNO) - Dọc tuyến quốc lộ 1 từ TP Tam Kỳ đến huyện Thăng Bình đang được nâng cấp, mở rộng, đơn vị thi công dựng nhiều biển báo “Công trình đang thi công cách 100m” bằng 2 thứ tiếng Việt - Anh.

Đây là việc làm cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông khi các phương tiện đi ngang qua các khu vực này. Tuy nhiên, một từ tiếng Anh trong các biển báo bị viết sai và trở nên vô nghĩa (ảnh). Từ đúng là WORKS được viết thành WORKD (chữ D thay vì chữ S). Đề nghị các đơn vị thi công sớm sửa lại để không bị mang tiếng là “sính tiếng Tây”.

Y BẢO