Bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 16.4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 2204 thực hiện Chương trình phát triển sự nghiệp y tế, dân số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Kế hoạch đặt ra 6 mục tiêu cụ thể đến năm 2025, gồm tiếp tục thực hiện, hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy ngành y tế tỉnh theo đúng quy định, trong đó đạt tối thiểu 43,6 giường bệnh trên 10 nghìn dân; phát triển ít nhất 2 bệnh viện đạt hạng I; 100% thôn, bản có nhân viên y tế thôn bản - cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em hoạt động.

Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, phát triển dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu; tăng cường khám bệnh, chữa bệnh y học hiện đại kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng. Trong đó, phấn đấu 100% bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, khu vực, bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh thực hiện được tối thiểu 80% danh mục kỹ thuật theo phân tuyến; tiếp tục phát triển y tế chuyên sâu kỹ thuật cao.

Phấn đấu 100% cơ sở y tế đạt chỉ tiêu nhân lực theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt và theo đúng quy định. Trong đó, đạt 60 cán bộ y tế/10 nghìn dân.

Tiếp tục đầu tư xây mới, nâng cấp, phát triển hạ tầng cơ sở y tế theo quy mô giường bệnh, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật và đảm bảo môi trường y tế; trang bị máy móc thiết bị y tế cơ bản và nâng cao đáp ứng phát triển dịch vụ kỹ thuật chuyên môn khám chữa bệnh, y tế dự phòng; đầu tư hạ tầng kỹ thuật và phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng phát triển y tế số.

Tăng cường thực hiện tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, giảm dần kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước và ưu tiên ngân sách nhà nước đầu tư cho y tế dự phòng, công tác dân số, y tế cơ sở.

Bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, cải thiện chất lượng dân số, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

TAGS