Có thể thành lập Tổ an toàn Covid-19 trong doanh nghiệp lớn

DIỄM LỆ |

(QNO) - Ngày 25.5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3088 yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp.

Các doanh nghiệp vừa sản xuất kinh doanh vừa phòng chống covid-19 bằng nhiều biện pháp. Ảnh: D.L
Doanh nghiệp vừa sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo phòng chống Covid-19. Ảnh: D.L

Để thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ đề ra, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, các khu, cụm công  nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai một số biện pháp cần thiết.

Theo đó chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đôn đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu, cụm công nghiệp nghiêm túc thực hiện Quyết định số 2194 ngày 27.5.2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc “Hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”.

Yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức tập huấn cho tất cả thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và lãnh đạo các bộ phận, phân xưởng sản xuất, mạng lưới an toàn vệ sinh viên của đơn vị mình về các biện pháp phòng chống dịch tại nơi làm việc. Doanh nghiệp thực hiện tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19, cập nhật dữ liệu bản đồ an toàn phòng chống dịch Covid-19; đưa các nội dung về phòng chống dịch vào nội quy làm việc của cơ sở sản xuất kinh doanh.

Các đơn vị rà soát, xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 tại khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Cần có phương án cách ly và bố trí các khu cách ly khi có nhiều trường hợp mắc Covid-19 trong khu, cụm công nghiệp. Bố trí các lực lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể chi tiết cho các đơn vị để thực hiện, tránh trường hợp lúng túng khi có dịch xảy ra trên diện rộng (các đơn vị hỗ trợ vệ sinh khử khuẩn, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các điểm cách ly cho người lao động). Chuẩn bị vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch và thuốc men cần thiết phục vụ các khu vực cách ly y tế cho người lao động.

Các cơ quan chức năng cần xây dựng kế hoạch, lên phương án để đảm bảo năng lực xét nghiệm sàng lọc, phát hiện, năng lực thu dung điều trị các trường hợp mắc Covid-19 trong khu, cụm công nghiệp. Tổ chức diễn tập các phương án phòng chống dịch Covid-19 tại khu, cụm công nghiệp. 

UBND tỉnh yêu cầu căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu của cơ sở, đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô lớn có thể xem xét thành lập các Tổ an toàn Covid-19 tại nơi làm việc để hỗ trợ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh triển khai Quyết định số 2194 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19.

TAGS