Cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn được hỗ trợ 600 - 800 nghìn đồng/tháng

M.L |

(QNO) - Theo Nghị quyết số 12 (ngày 21.4.2022) của HĐND tỉnh, cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ bồi dưỡng hằng tháng và bảo hiểm y tế.

Mức bồi dưỡng hằng tháng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế làm việc tại thôn đặc biệt khó khăn là 800 nghìn đồng/người; cộng tác viên làm việc tại các thôn còn lại và tổ dân phố hưởng mức 600 nghìn đồng/người. Trường hợp đã hưởng mức bồi dưỡng theo quy định trên thì không được hưởng chế độ khác cho nhiệm vụ này tại các văn bản quy định của Trung ương.

Cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố được hỗ trợ 3% mức lương cơ sở/người/tháng để đóng bảo hiểm y tế (trừ đối tượng đang được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định).

Nghị quyết số 12 có hiệu lực thi hành từ ngày 2.5.2022 với kinh phí thực hiện khoảng 12,5 tỷ đồng/năm từ ngân sách tỉnh.

TAGS

Cần tiếp sức nhân viên y tế thôn, bản

XUÂN HIỀN |

Mạng lưới nhân viên y tế thôn bản được xem là “cánh tay nối dài” của ngành y tế. Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch bệnh, họ là lực lượng hỗ trợ đắc lực tại địa phương. Một chính sách động viên đội ngũ này bằng các chế độ, phụ cấp là điều cần thiết lúc này...

Xây dựng đề án hỗ trợ nhân viên y tế thôn bản

XUÂN HIỀN |

(QNO) - Chiều nay 8.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc làm việc về Đề án kiện toàn, sắp xếp đội ngũ và quy định mức hỗ trợ cho y tế thôn bản, cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Dự kiến đề án trình HĐND tỉnh xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 6.