Duy Xuyên lập 5 chốt kiểm soát người đi - đến - về từ Hội An

HOÀNG THƠ |

Ngày 26.7, UBND huyện Duy Xuyên ban hành Công văn số 1823 về việc triển khai các tổ chốt chặn để kiểm soát người dân đi - đến - về từ TP.Hội An.

Theo UBND huyện Duy Xuyên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương lân cận đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại TP.Hội An. Để kịp thời kiểm soát, ngăn chặn không để dịch bệnh xâm nhập địa bàn, UBND huyện Duy Xuyên giao cho UBND các xã Duy Nghĩa, Duy Vinh và Duy Phước căn cứ tình hình thực tế của địa phương, khẩn trương khảo sát vị trí, huy động nguồn lực để thành lập các tổ chốt chặn phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ người dân đi - đến - về từ TP.Hội An nhằm hạn chế thấp nhất khả năng lây lan dịch bệnh.

Trong đó, xã Duy Vinh thành lập 2 tổ chốt chặn tuyến đường dẫn qua cầu Cẩm Kim; xã Duy Phước thành lập 1 tổ chốt chặn tại cầu Bà Ngân; xã Duy Nghĩa thành lập 1 tổ chốt chặn tại đường ĐH6A, ĐH6B. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 12 giờ ngày 26.7 cho đến khi có thông báo mới.

TAGS