F0, F1 sắp xếp giải quyết công việc theo hình thức trực tuyến phù hợp

CHÂU NỮ |

(QNO) - Toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các sở ban ngành, UBND cấp huyện ở Quảng Nam là F0 (trừ trường hợp bệnh nặng trở lên) và F1 đang điều trị tại cơ sở y tế hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú (theo quy định) phải sắp xếp giải quyết công việc theo hình thức trực tuyến phù hợp.

Các trường hợp F0, F1 trong cơ quan nhà nước ở Quảng Nam sắp xếp giải quyết công việc theo hình thức trực tuyến phù hợp.
Các trường hợp F0, F1 trong cơ quan nhà nước ở Quảng Nam sắp xếp giải quyết công việc theo hình thức trực tuyến phù hợp.

Đó là yêu cầu vừa được UBND tỉnh ban hành tại Công văn số 1395 về thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước là F0 và F1 nhằm đảm bảo yêu cầu về tiến độ, không gây ách tắc, chậm trễ, kịp thời giải quyết công việc.

Cũng theo công văn của UBND tỉnh, các trường hợp làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị phải thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan có thẩm quyền.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và truyền thông hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng các công cụ, phần mềm để xử lý công việc trực tuyến đảm bảo hiệu quả.

Theo nhận định của UBND tỉnh, thời gian gần đây, biến chủng Omicron có xu hướng gia tăng, lây nhiễm nhanh trong các cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, nhờ tỷ lệ bao phủ vắc xin cao trên phạm vi cả tỉnh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hầu hết đã tiêm xong liều cơ bản nên các F0 chủ yếu ở thể nhẹ, không triệu chứng.

TAGS