Hỗ trợ 2,8 tỷ đồng chi phí điều trị nghiện bằng thuốc Methadone

XUÂN HIỀN |

(QNO) - Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Nghị quyết về Quy định mức thu dịch vụ và chính sách hỗ trợ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc Methadone) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Người điều trị nghiện được hỗ trợ chi phí dịch vụ cấp phát thuốc (10 nghìn đồng/lần/ngày) trong quá trình điều trị.
Người điều trị nghiện được hỗ trợ chi phí dịch vụ cấp phát thuốc (10 nghìn đồng/lần/ngày) trong quá trình điều trị.

Đối tượng áp dụng nghị quyết này là người nghiện các chất dạng thuốc phiện tự nguyện tham gia điều trị nghiện bằng thuốc Methadone trong cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến quản lý, cung ứng, sử dụng thuốc Methadone và dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại các cơ sở điều trị, cấp phát thuốc Methadone của nhà nước...

Trong đó, các đối tượng gồm: thương binh, người bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người nghèo, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng sẽ được điều trị hoàn toàn miễn phí.

Từ ngày 1.1.2022, các cơ sở điều trị nghiện sẽ áp dụng mức thu dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho 7 dịch vụ, bao gồm tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm, khám ban đầu, khám khởi liều điều trị, khám định kỳ, cấp phát thuốc tại cơ sở điều trị và cấp phát thuốc hằng ngày tại cơ sở cấp phát thuốc. 

Nghị quyết cũng đưa ra các chính sách hỗ trợ chi phí điều trị nghiện. Cụ thể, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho các đối tượng trong cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng... với kinh phí dự kiến khoảng 417 triệu đồng/năm.

Ngân sách Nhà nước cấp bù 100% chi phí thực hiện dịch vụ cấp phát thuốc Methadone (10 nghìn đồng/lần/người/ngày) cho các đối tượng phải chi trả cho dịch vụ điều trị, dự kiến kinh phí hỗ trợ khoảng 1,8 tỷ đồng/năm. 

Bên cạnh đó, mỗi năm ngân sách nhà nước chi khoản 524 triệu đồng hỗ trợ kinh phí mua thuốc Methadone. Trường hợp có thay đổi số lượng đối tượng thụ hưởng và đơn giá thuốc Methadone, ngân sách tỉnh đảm bảo theo tình hình thực tế và quy định hiện hành.

Tại Quảng Nam, từ năm 2014 đến nay, có 1.076 bệnh nhân tham gia điều trị nghiện bằng thuốc Methadone. Hiện toàn tỉnh có 513 bệnh nhân đang điều trị. Trong đó, số đối tượng thuộc diện chính sách được hỗ trợ hoàn toàn chi phí điều trị là 87 người. 

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 11.10.

TAGS

Tiếp tục hỗ trợ cai nghiện bằng Methadone

XUÂN HIỀN |

Kỳ họp sắp tới của HĐND tỉnh khóa X sẽ thảo luận đề án Quy định về chính sách hỗ trợ kinh phí mua thuốc Methadone và mức thu phí điều trị nghiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh.